— Flere vakter er dømt for lovbrudd som tilsier at de ikke burde vært godkjent. Problemet er at forholdene ligger litt tilbake i tid. Det er derfor vanskelig å trekke tilbake godkjennelsen deres nå, sier Øyvind Tenold, leder for forvaltningsenheten ved Hordaland politidistrikt.

Totalt fem personer skal være dømt for vold, narkotika- eller vinningsforbrytelser. Disse ville ikke blitt godkjent om politiet hadde sjekket rullebladene deres på et tidligere tidspunkt.

— Vi må vel kalle det en svikt i systemet, sier politiinspektøren.

Avslo søknader

Høsten 2002 overtok forvaltningsenheten ved Hordaland politidistrikt ansvaret for å godkjenne ordensvaktene ved byens barer og restauranter.

Samme høst avslørte Bergens Tidende at en rekke daværende og tidligere ansatte i byens største dørvaktselskap, Bergen Vaktvesen, hadde pådratt seg flere dommer eller forelegg. I artikkelserien kom det også frem at ansatte i selskapet var involvert i narkotikasmugling og bordellvirksomhet.

— Vi hadde allerede bestemt oss for å skjerpe inn kontrollen med bransjen, men BTs artikler fremskyndet prosessen.

I fjor sjekket politiet vandelsattestene til om lag 800 registrerte ordensvakter. Bare halvparten av disse er fortsatt aktive. Noen arbeider fulltid som dørvakter, andre har det kun som bierverv.

— Vi har tilbakekalt godkjennelsen til fem personer. Ytterligere to har fått forhåndsvarsel om at godkjennelsen vil bli trukket, sier Tenold.

I tillegg har forvaltningsenheten avslått syv søknader om godkjennelse fra nye ordensvakter. Politiet ønsker ikke å oppgi hvilke utesteder de totalt 14 vaktene var tilknyttet.

Gråsone

Politiet har det siste året gjennomført en rekke uanmeldte kontroller ved Bergens utesteder. Flere ganger har de oppdaget at det benyttes dørvakter uten godkjennelse.

— Vi har sendt ut varsel til flere utesteder om at de vil bli anmeldt og bøtelagt om de ikke forholder seg til regelverket.

Tenold mener forholdene er blitt bedre det siste året, men fortsatt er det utesteder som ikke retter seg etter politiets krav.

— Det tok lang tid før bransjen tok problemene på alvor. Enkelte slurver fortsatt med vaktlister og identifikasjonspapirer. Ved de siste kontrollene har vi imidlertid hatt færre anmerkninger enn tidligere.

Politiet har ved flere anledninger opplevd at avskiltete dørvakter fortsatt er aktive i ordenstjeneste ved utesteder.

— Når vi spør dem etter godkjennelsespapirer, svarer de at de ikke lenger jobber som dørvakter. De hevder de sitter i kassen eller er garderobevakter. Vi aksepterer ikke at utestedene opererer i en slik gråsone. Selv om vedkommende ikke står i døren, vil de åpenbart være involvert i ordenstjenesten, sier Tenold.

Tøff linje

Forvaltningsenheten har det siste året lagt seg på en tøffere linje overfor vaktbransjen. Seks nye utesteder er blitt pålagt å ha godkjente ordensvakter. Totalt står nå 30 restauranter og nattklubber på denne listen.

— Vi vil fortsette arbeidet med å kontrollere bransjen. Om en dørvakt blir anmeldt for vold eller andre straffbare forhold, skal forvaltningsenheten varsles. I tillegg vil vi jevnlig sjekke vandelen til samtlige vakter for å forsikre oss om at de ikke er domfelt eller under etterforskning utenfor Bergen.

— Har politiets kontroll av dørvaktene vært for dårlig?

— Hadde rutinene vært vanntette, kunne vi kanskje unngått at enkelte er blitt godkjent på sviktende grunnlag. I ettertid kan man si at det burde vært gjort mer på dette feltet, sier Tenold.

TREKKER GODKJENNELSER: Politiinspektør Øyvind Tenold har trukket tilbake godkjennelsen til syv ordensvakter. Han varsler nye kontroller av bransjen.<br/>ARKIVFOTO: FINN ARNESEN