— Bergen Vaktvesen har fått en frist på seg til å tilpasse seg reglene for vaktselskap, ved å sørge for at de ansatte har utdannelse både som dørvakt og vekter, sier politiinspektør Leif Ove Topnes i Rogaland politidistrikt.

Han overtok saken etter at Hordaland politidistrikt først avslo Bergen Vaktvesens (BVV) søknad om å bli godkjent som vaktselskap.

Etter at selskapet klaget avgjørelsen inn til Politidirektoratet, anmodet direktoratet om at saken skulle overføres til Rogaland politidistrikt, som slik BA i går meldte har innvilget søknaden.

— Det er ikke noe praktisk problem at politiet krever vekterkurs. De fleste som jobber i Bergen Vaktvesen har dette kurset. Samtidig er vi i tvil om det er behov for det. I Oslo har de fleste dørvaktselskaper fått dispensasjon fra dette kravet, sier advokat John Christian Elden, som representerer BVV og er nestleder i selskapets styre.

Det er retningslinjer fra Politidirektoratet som bestemmer at også de ansatte i selskaper som kun driver dørvaktvirksomhet skal ha vekterkurs.

- Sa oss ingen ting

Grunnen til at Hordaland politidistrikt nektet å godkjenne BVV som vaktselskap, var at selskapet ikke ville utlevere lønnsregnskapet.

— Vi hadde mistanke om at selskapet hadde plassert ikke-godkjente vakter på steder politiet hadde krevd det skulle være godkjente vakter. På lønnsregnskapet fra BVV skulle det angivelig komme frem hvor vaktene var plassert, sier politiinspektør Øyvind Tenold i Hordaland politidistrikt.

BVV nektet å gi ut denne dokumentasjonen til Hordaland politidistrikt på grunn av personvernhensyn, men overleverte den likevel til Politidirektoratet.

— Lønnsregnskapet sa oss ingen ting. Der sto det bare hvem som var ansatt, ikke om de jobbet som dørvakter eller hvor de jobbet. Vi valgte ikke å gå videre på det sporet, sier Topnes.

Ryddet opp

Bergen Vaktvesen har vært gjennom en omfattende omorganisering etter at BT i 2002 avdekket at flere ansatte i selskapet var straffedømte, på tross av at ordensvakter skal vandelsgodkjennes av politiet.

Etter at BT omtalte saken, tok politiet affære og startet omfattende undersøkelser av selskapet og Bergens dørvakter. Samtidig kom det en strøm av nye søknader om politigodkjenning av dørvakter fra BVV, og selskapet ansatte en rekke nye vakter.

— Vi har innført en rekke kontrollrutiner og oppfølging innen selskapet, uten at det av den grunn var noe galt i selskapet i 2002. Søknaden som i sin tid ble inngitt, er den som nå er innvilget, sier Elden.

Bergen Vaktvesen mente tidligere at de ikke trengte å bli godkjent som vaktselskap, men Rogaland politidistrikt har nå slått fast at selskapet trenger en slik godkjenning for å drive dørvaktvirksomhet.

Borgen, Ørn E.