Episoden fant sted lørdag 16. desember 2000. Torsdag må den 31 år gamle mannen svare for seg i Bergen tingrett.

Ifølge tiltalen skal dørvakten ha slått gjesten med knyttet hånd i ansiktet.

Daglig leder ved utestedet opplyser at 31-åringen har fått beholde jobben på tross av saken.