Prostituerte fra Baltikum har etablert seg i Bergen. Takket være en 32 år gammel dørvakt har kvinnene kunnet selge sex fra en råflott toppleilighet midt i sentrum. Eksklusiv leilighet Den 32 år gamle dørvakten flyttet til Bergen i begynnelsen av juli. Han fikk jobb i byens største vaktselskap, og leide samtidig den 90 kvadratmeter store leiligheten i en nyoppusset bygård. Husleien på 9000 kroner måneden skremte ikke dørvakten, men så flyttet han heller ikke inn selv. I stedet overlot han den til prostituerte fra Baltikum. Kort tid etter overtakelsen dukket det opp små avisannonser i avisen SøndagSøndag. Her lokker «Sandra, Tina og Nadia» med stripping og eskorte i Bergen. De samme kvinnene går igjen på flere norske nettsider. Her er det lagt ut nakenbilder av dem, og det loves «uforglemmelige opplevelser i diskret omgivelser». Det legges vekt på at kvinnene kan treffes i en eksklusiv leilighet. Full pakke Bergens Tidende kontaktet i går kvinnene anonymt. Vi gå oss ut for å være kunder for å få bekreftet at bordellet ble drevet fra dørvaktens leilighet.Kvinnen som tok telefonen snakket bergensdialekt. Hun la ikke skjul på at det ble solgt sex fra leiligheten.— Det koster 1500 kroner. Da får du full pakke, sa kvinnen.Vi kunne velge mellom flere kvinner, men det var bare «Tina» som var ledig akkurat da. Vi fikk deretter beskjed om å ringe på en umerket ringeklokke i bygården.Da 32-åringen overtok leiligheten ba han spesifikt om at ringeklokken ikke skulle merkes med hans navn. Han begrunnet dette med jobben som dørvakt. Gjester på utested Bergens Tidende avslørte tidligere i sommer at fem av byens massasjesalonger tilbyr sex. Etter denne artikkelen har vi mottatt flere tips om at utenlandske prostituerte kaprer kunder på byens utesteder.32-åringen har siden han flyttet til Bergen jobbet for Bergen Vaktvesen. Han har dermed stått i døren på flere av byens nattklubber og utesteder.Bergens Tidende har vært i kontakt med kilder som flere ganger har møtt de baltiske kvinnene på utesteder. De har reagert på kvinnenes oppførsel, og reagert på at de er blitt sluppet inn på utestedene. Ukjent for ledelsen Daglig leder ved et av utestedene der kvinnene er blitt observert reagerer sterkt på opplysningene.- Dette er helt ukjent for meg. Hvis dette medfører riktighet vil ikke denne personen få fortsette i jobben, sier lederen ved utestedet. Han gir dørvaktene fra Bergen Vaktvesen de beste skussmål. Han har til nå ikke hatt noe som helst å utsette på vaktholdet.Styreformann i Bergen Vaktvesen, Simon Simonnæs, understreker at 32-åringen ikke er ansatt hos dem. - Vi har leid inn hans tjenester fra et annet selskap. Men hvis det er korrekt at det er solgt sex fra hans leilighet, vil det kunne få konsekvenser for hans arbeidsforhold. Vi tar avstand fra slike ting, sier Simon Simonnæs til Bergens Tidende.