Episoden skjedde en natt til søndag i mai 2007. Den fornærmede var på vei inn på Calibar da han havnet i klammeri med dørvaktene.

Den domfelte 34-åringen har forklart at slaget mot gjesten falt i nødverge, og at gjesten først hadde angrepet en annen av dørvaktene. Gjesten ble også påsatt håndjern.

Men retten slår fast at 34-åringen slo mens gjesten forsvarsløst lå på bakken, og at det ikke var snakk om nødverge. Retten tror ikke at den storvokste dørvakten ville hatt så store problemer med å stoppe gjesten at det var nødvendig å slå ham.

Dørvakten er nå dømt til 45 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner. Han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.