RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noI går møtte Venstre-representanten to av de seks forfulgte kvinnene som bor i Bergensområdet — og som norske myndigheter har nektet asyl.Bergens Tidende fortalte i går historien til "Zasmin" fra Bangladesh som trues med æresdrap. Familien mener at hun har vanæret sin muslimske far ved å gifte seg med en hindu. I går ble "Zasmin" og kurdiske Huryie Seleck fulgt til Oslo av representanter for støttegruppen, som arbeider for de forfulgte kvinnenes sak. Seleck er dømt til døden av ektemannens familieråd.De to kvinnene fortalte om sin skjebne til stortingspolitikere og likestillingsdirektør Ingunn Yssen. I Stortinget fikk de blant annet møte den tidligere justisministeren Odd Einar Dørum. Bekreftet uroen - Møtet bidro til å bekrefte min uro, sier Dørum til BT.Dørum vil ha en gjennomgang av lover og praksis knyttet til flyktning- og asylpolitikken for å sikre at kvinner og menn blir behandlet på likt grunnlag. På vegne av Venstre har han foreslått dette i et privat forslag i Stortinget.- Allerede da jeg var justisminister, følte jeg uro over at kvinner som søkte asyl på eget grunnlag ble diskriminert. Jeg forsto det da vi arbeidet med tvangsekteskapssakene og bigamisakene. Uroen er blitt forsterket ettersom jeg har lært å kjenne flere asylsøkende kvinners skjebne, sier Venstres flyktningpolitiske talsmann. På dagsorden Denne uken skal kommunalkomiteen avgi innstilling om regjeringens flyktingmelding. Da vil også kvinnenes situasjon bli satt på dagsorden. Flere partier engasjerer seg nå i de forfulgte kvinnenes saker. Sosialistisk Venstrepartis talskvinne i flyktningsaker, Karin Andersen, sier til BT at SV arbeider for å styrke kvinnerettighetene i lovverket. - Vi må få en lov som gjør det umulig for saksbehandlerne å tolke bort det spesielle kvinneperspektivet, sier hun. Ønsker ny behandling SV vil foreslå at kvinner som hevder å bli forfulgt på kjønnsbasert grunnlag skal få sakene behandlet på nytt. Likestillingsdirektør Ingunn Yssen lovet å sette fokus på de forfulgte kvinnene. Blant annet vil likestillingdirektøren ta dette opp på en internasjonal konferanse om flyktningspørsmål i Canada i mai.