— Vi har flere tiltak på gang for å verne om dem som utsettes for vold og trusler, sier Dørum.

De mobile alarmene skal nå være på plass i alle landets politidistrikter.

— Det er ikke satt noe tak på hvor mange slike alarmer vi skal ha. Det må bli opp til politiet i vert enkelt distrikt å vurdere hvilke behov som finnes, sier Dørum til BT.

— Så her skal det ikke stå på penger?

— Det er bevilget ekstra penger til dette. Det er behovet og ikke økonomi som avgjør, gjentar statsråden.

At de mobile alarmene først er kommet på plass nå, skyldes at man har manglet god nok teknologi. Som et ledd i politireformen har landets politidistrikt nå fått oppgraderte datanettverk og operasjonssentraler med moderne kartsystemer.

Informasjonen rundt den enkelte bruker skal jevnlig oppdateres, og være tilgjengelig når alarmen utløses. Uansett hvor i landet det skjer. Slik sikrer man seg en best mulig oppfølging av brukeren.

Et annet virkemiddel politiet tar i bruk er å sende brev til den antatte gjerningspersonen og fortelle vedkommende at offeret er utstyrt med alarm.

— Et tiltak som kan virke preventivt, tror Dørum.

I fjor var det rundt 1.000 voldsalarmer i bruk i Norge. Flertallet blir brukt av kvinner som lever i frykt for tidligere ektemenn eller samboere.

— Økt fokus på behandling av menn som slår er et annet tiltak vi jobber med. Jeg registrerer også at en mann er dømt til å flytte ut fra hjemmet fordi han har vært voldelig. Denne avgjørelsen sender et viktig signal om at det ikke skal være offeret som må rømme hjemmet. Et steg i riktig retning, sier Dørum.