— De som har stått lengst i kø, får plass først, bekrefter styreleder Ann Paulsen i Kalfarveien barnehage.

Flere barnehager oppgir at barn født i 2005 er for unge til å nå opp i konkurransen.

Søknad om barnehageplass kan ikke sendes før barnet er født, og med 2300 barnehageplasser for lite, går det ut over den yngste gruppen.

Kalfarveien barnehage har en venteliste på rundt 180 barn for ti ledige småbarnsplasser til høsten.

— Jeg har side opp og side ned med søknader fra ettåringer, men må prioritere eldre barn som har ventet lenger, sier Paulsen.

Mangelen på barnehageplasser i høst blir enda større enn i fjor. Til sammen er det ca. 5300 søkere til 2900 barnehageplasser i Bergen kommune.

— Målet med den nye ordningen er å skape større forutsigbarhet, sier Anne-Marit Presterud, som er kommunaldirektør for oppvekst i Bergen kommune.

— Mange foreldre følte at det var tilfeldig hvem som fikk barnehageplass, og skjønte aldri hvorfor naboens barn fikk plass, og ikke deres.