Vesle Lars Jørgen lever i sin egen verden. Han elsker å gå på tur, er en racer på ski og fryder seg over mummitrollet på tv.

Men mamma Irene Myklebust må oversette det lille Lars Jørgen sier. Hver natt er en kamp for å få ham til å sove. Femåringen er ennå ikke renslig og kan ikke tas med på butikken. Det blir for skremmende for ham.

To avslag

Fire år gammel fikk Lars Jørgen diagnosen atypisk autist. Ikke lenge etter søkte foreldrene første gang om tipo-trening for gutten sin (se faktasak). Kontakt med andre foreldre til autistiske barn ga dem tro på at tipo-treningen ville hjelpe Lars Jørgen ut av skallet.

— Dum som jeg var slo jeg meg til ro da PPT i Arna den gang svarte at tipo-treningen i Bergen var i ferd med å avvikles, sukker Irene Myklebust.

Gleden var derfor stor da bystyret i februar enstemmig vedtok å videreføre kontrakten med Tipo Norge AS og samtidig bygge opp et tilbud om tipo-trening i regi av Bergen kommune.

Svart på hvitt står det i bystyrets vedtak: «Bystyret ber administrasjonen gjøre tilbudet kjent for alle med denne type behov for hjelp.»

Irene Myklebust reagerte derfor med skuffelse og fortvilelse da hun fikk avslag på en ny søknad om tipo-trening. På tross av at PPT i en sakkyndig rapport anbefalte å gi Lars Jørgen et slikt opplegg.

Skylder på bystyret

I brevet fra Arna bydel begrunnes avslaget med vedtaket i bystyret: «Vedtaket tolkes dit hen at dette gjelder barn som allerede er innvilget TIPO».

Tipo-trening i regi av Tipo Norge AS skal med andre ord være forbeholdt de barna som allerede er inne i opplegget.

Denne tolkningen er stikk i strid med intensjonen i bystyrets vedtak, fastslår både Thor Woldseth (Frp) og Ragnhild Hedemann (SV). De to involverte seg begge i tipo-foreldrenes sak.

— Vi mente selvsagt ikke at barn med behov for og nytte av tipo skal måtte vente i to, tre år før de kan få det tilbudet, sier Ragnhild Hedemann.

Både Woldseth og Hedemann vil reise saken i bystyrets oppvekstkomité.

Byråden vil rydde opp

Også byråd Ruth Grung (Ap) avviser at vedtaket kan tolkes slik. Hun lover å ta fatt i saken:

— Bystyrets vedtak må tolkes dit hen at barn i Bergen skal ha mulighet til tipo-trening dersom de faglig sett vurderes å ha utbytte av det, sier hun.

Bergen kommune står i ferd med å skaffe seg kompetanse til selv å drive tipo-trening. I mellomtiden kjøper vi disse tjenestene av Tipo Norge AS, legger hun til.

— Kan nye barn innlemmes i avtalen med Tipo Norge?

— Ja, det kan de, sier Ruth Grung bestemt og legger til:

— Tipo-trening har vist seg riktig for noen, men ikke for alle. Så lenge vi kjøper opplegget fra et kommersielt firma blir det dessuten kostbart. Også faglig er tipo-metodene omstridt. Det vil være feil å fremstille dette som fasiten for alle autister.

- Det haster

Bare to måneder før skolestart føler Irene Myklebust at det haster med å stable på beina et opplegg for Lars Jørgen. For øyeblikket aner hun ikke hva som skjer til høsten. Planen var å utsette skolestart for femåringen og gi ham et år ekstra i barnehagen med tipo-trening. Så langt har den planen bare møtt motbør.

— Jeg går med en evig uro om dagen. Nå haster det, sier Irene Myklebust og stryker kjærlig lille-gutten sin over kjaken.

Lars Jørgen vil noe og mamma tolker:

Ja da, etterpå skal vi leke liten edderkopp, lover hun.

SPRETTEN: Fem år gamle Lars Jørgen er spretten og sprek, men lever innestengt i sin egen verden. Mamma Irene Myklebust slåss for å skaffe gutten sin intensiv trening.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE