Verken Statoil, Norsk Hydro, Telenor eller G.C Rieber, som er blant de største selskapene som har etablert seg på Kokstad og Sandsli, sitter klare med fete sjekker for å forskottere en forlengelse av Bybanen. Men flere av selskapene bekrefter overfor Bergens Tidende at de er villige til å diskutere spørsmålet, dersom det blir aktuelt. Og de store bedriftene i området mener det haster med å få besluttet forlengelse av banen.

I går fortalte Bergens Tidende om investeringsselskapet Acta Asset Management, som gjerne vil formidle private investorer for å få finansiert bybane til Kokstad/Sandsli og videre til Flesland. Byråd for miljø— og utvikling, Lisbeth Iversen, sa imidlertid at Bergen kommune heller vil å fremme ordninger, der selskaper som etablerer seg langs Bybanen får delta i utbygging av infrastruktur.

Tar diskusjonen

– Vi har ikke diskutert denne saken konkret. Men Statoil har jo tradisjon for å kunne gå inn med forskottering av både veier og annen infrastruktur der vi etablerer betydelig virksomhet. Jeg kan ikke love penger fra Statoil til en forlengelse av Bybanen. Men vi blir gjerne med på en diskusjon om dette, sier informasjonssjef i Statoil Bergen, Eli Rye, til Bergens Tidende.

G.C Rieber Eiendom har kjøpt et svært tomt, der man skal bygge et stort næringssenter på Kokstad. Selskapets toppsjef, Bjart Nygård, mener det haster med å få prosjektert en forlengelse av Bybanen fra Nesttun til Kokstad/Sandsli. Dette er en sak næringslivet i området er svært opptatt av, hevder han.

Mangler ikke penger

– Men jeg tviler mer på om problemet er penger. Det er ikke mangel på kapital som hindrer en utvidelse av Bybanen. Penger og investorer finnes jo nesten overalt for tiden, sier Bjart Nygård.

Han mener næringslivet i området først og fremst bør vært en aktiv pådriver og viktig moralsk støttespiller for å få en rask politisk beslutning om forlengelse av Bybanen. Dessuten kan man bidra med infrastruktur, for eksempel parkeringsplasser.

Regiondirektør i Telenor i Bergen, Helge Andersen, bekrefter at han har sittet i flere utvalg som har drøftet behovet for bybane til Kokstad og Sandsli.

– Jeg har vært med i tre utvalg som har drøftet dette. Og i hele næringslivet i denne delen av Fana er man positive til en slik forlengelse av Bybanen. Men vi har ikke diskutert økonomi, sier Andersen.

– Men er det aktuelt for et stort selskap som Telenor å gå inn med penger?

– Når man har sagt A og er positiv, er det naturlig at vi i næringslivet også sier B og sier oss villig til å diskutere dette, legger han til.

Norsk Hydro skeptisk

Norsk Hydro er derimot langt mer forbeholden om å delta i finansiering av lengre bybane.

– Dette er ikke noen aktuelle problemstilling for oss. Vi ser det ikke som noen løsning at Norsk Hydro spiller noen rolle i finansieringen av et slikt prosjekt, sier informasjonssjef Gisle Johansen ved selskapets senter på Sandsli.

Men Hydro ønsker mer enn gjerne at Bybanen utvides til Kokstad/Sandsli.

– Vi har dialog med Bergen kommune om utviklingen og veksten vi ser for oss på Sandsli. Det er en viktig rolle for næringslivet å informere om denne utviklingen. Det vil fortsatt skje en betydelig vekst på Kokstad/Sandsli, og det er stort behov for bedre fremkommelighet for dem som jobber der. Forlengelse av Bybanen er et av flere viktig tiltak for å løse dette, sier Johanson.

Odd E. Nerbø