HEID TORKILDSON RYSTE

RUNE CHRISTOPHERSEN

— Foreløpig har vi konsentrert oss om ett miljø, og det føler vi at vi har oversikten over, sier Fana-lensmann Norvald Visnes.

Politifolk som trente på fritiden avslørte doping på SATS Nesttun.

— Vi ble oppmerksomme på at det var et dopingproblem i Nesttun-området for et år siden, sier Visnes.

Husransakinger

Politiet mener de har avdekket at et titall personer bruker doping i sammenheng med kroppsbygging. Videre mistenker de fire-fem personer for å ha videreformidlet doping.

En av disse har status som siktet, og politiet er i ferd med å avhøre og gjennomføre husransakinger hos flere av de andre.

— Vi venter også på analysesvar av beviser vi har samlet, sier Visnes.

Før analysene er klare, kan ikke politiet si hvor dopingmidlene kommer fra.

— Doping og ulovlig innførsel er et velkjent problem. Tollvesenet beslaglegger nesten daglig pakker som er bestilt over internett, men om det er til eget bruk eller videreformidling vet vi jo ikke, sier Visnes.

- Doping bør forbys

— Hvor alvorlig ser dere på denne saken?

— Strafferettslig sett er ikke doping sett på som så alvorlig fordi det ikke er ulovlig å bruke doping. Men når det gjelder videreformidling ser vi alvorlig på det. Vi ser også at mange av de samme ungdommene som driver med doping er involvert i kriminell aktivitet, blant annet voldsbruk. Det ser vi svært alvorlig på, sier Visnes.

— Det bør vurderes å forby bruk av steroider. Dette er et samfunnsproblem, sier Visnes.

Et utvalg nedsatt av Justisdepartementet har tidligere konkludert med at doping ikke bør forbys, og verken departementet eller politidirektoratet har tatt til orde for lovendring.

Antidoping Norge mener at treningssentre bør få drive doptesting av kundene. Det har Datatilsynet sagt blankt nei til.

— Det går et vesentlig skille mellom idrettsfolk på høyere nivå, og mosjonister. Toppidretten er spesiell fordi det er nødvendig å sikre lik konkurranse, heter det i Datatilsynets vedtak.

Antidoping Norge har anket avgjørelsen til personvernnemnda.