Byggingen av Bybanen er godt i gang, men ennå har ikke holdeplassene og tunnelene langs strekningen fått sine formelle navn.

Nå skal bydelsstyrene avgjøre saken. Alle har fått brev fra Språkrådet, der forslag til navn listes opp. For ett av stoppene, ved Høyteknologisenteret, får politikerne to forslag: «Strømmen» eller «Marineholmen».

Dette er navnene som Språkrådet foreslår for holdeplassene i første byggetrinn. Fra nord mot sør, med forklaringer i parentes:

 • Byparken (Starvhusgaten)
 • Jernbanen (ved de nye høyhusene)
 • Bystasjonen
 • Nygård (Nygårdsgaten 112)
 • Strømmen / Marineholmen (Høyteknologisenteret)
 • Danmarks plass
 • Kronstad (ved den gamle jernbanestasjonen)
 • Nymark (nærmeste stopp til Brann Stadion)
 • Wergeland (ved Rema-butikken)
 • Sletten (ved Sletten Senter)
 • Slettebakken (ved Tranehuset)
 • Fantoft (ved studentbyen)
 • Paradis (ved Tesen/Paradiskrysset)
 • Hop (ved ny gangbro i Jacob Kjødes vei)
 • Nesttun (bussholdeplassen)Språkrådet ber politikerne ta stilling til om «holdeplass» skal tilføyes etter navnene, eller om de skal stå alene.

Det foreslås også navn for fire tunneler:

 • Fageråstunnelen (Wergeland – Sletten)
 • Slettebakkentunnelen (Slettebakken – Fantoft)
 • Fantofttunnelen (Fantoft – Paradis)
 • Tveiteråstunnelen (Paradis – Hop)Bybanekontoret er fornøyd med navnene som politikerne nå har fått oversendt.

— De fleste av navnene gir seg selv. Unntaket er Strømmen/Marineholmen, som det har vært en del diskusjon rundt, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen.

Bybanekontoret

Hva synes du om navnene på holdeplassene? Si din mening i feltet under!

FUGGIBAGGIDESIGN AS
Bybanekontoret
STRØMMEN/MARINEHOLMEN: Her kommer en av holdeplassene, utenfor Høyteknologisenteret.
Bjørn Erik Larsen