Medan ein tidlegare rusa seg innandørs er den opne Kulturhuskjellearen i sentrum og tilfluktsrommet på den vidaregående skulen på Fosshaugane blitt arena for stoff-miljøa i Sogndal.

— Me ser også tendensen at mange er starta med å finansiere eige forbruk ved å selja vidare til andre. Dermed går "butikken>" og nyrekrutterina av seg sjølv seier politiavdelingsjef Arvid Flæte ved Sogndal Politistasjon til Sogn Avis.