Til tross for den knusende karakteristikken fra Domstoladministrasjonen (DA), lot Justisdepartementet Bertelsen få fortsette i jobben — under sterk tvil. Først ett år og ni måneder senere avgjorde departementet at Bertelsen skulle suspenderes fra stillingen ved Bergen tingrett.

— Hvis DA var så tidlig var ute med en så knusende dom, og departementet likevel lot ham fortsette så lenge, er dette en justispolitisk skandale. Dette er rett og slett ødeleggende for rettsstaten Norge, sier Per Sandberg (Frp), leder for justiskomiteen på Stortinget.

Dømte alene

Staten har nå tatt ut stevning mot Bertelsen, for å få ham avskjediget av en domstol. Han kan bli den første dommeren siden krigen som blir fradømt stillingen.

I brevet fra DA, som ble sendt til departementet 21. oktober 2010, heter det også at det er «grunn til å stille spørsmål ved rettssikkerheten til partene under hans administrering av sakene».

Likevel fortsatte Bertelsen å dømme i en rekke alvorlige saker — både straffesaker, sivile saker og barnefordelingssaker.

Frem til han ble suspendert 6. juli i år, satt han alene som dommer i 127 straffesaker (enedommersaker). Han hadde 49 straffesaker med to meddommere, 47 sivile tvister, og én skjønnssak.

Krever svar

Per Sandberg reagerer sterkt på at ikke departementet grep inn tidligere.

— Med denne avgjørelsen er Justisdepartementet med på å pulverisere rettssikkerheten. Jeg er tilhenger at av rettssikkerheten skal ivaretas gjennom et sterkt stillingsvern for dommerne, men her ser vi en alvorlig systemsvikt. Hvorfor i all verden har ikke Justisministeren reagert før? En uegnet dommer skal ikke kunne fortsette å dømme befolkningen. Så enkelt er det, sier Sandberg.

Han mener det er uholdbart at departementet ikke vil svare på hvorfor Bertelsen ble sittende i stillingen.

— Dette er en meget alvorlig sak, og jeg vil personlig sørge for å få svar på dette. Saken er ødeleggende for både rettsstaten og dommerembetet, og det vil være enda mer skadelig hvis departementet holder informasjon skjult om denne saken.

Gjenopptakelse vanskelig

Førsteamanuensis Magne Strandberg på det juridiske fakultet (UiB), tror det skal mye til for at saker Bertelsen har dømt i, blir behandlet på nytt.

— Det kommer an på hvilke typer saker det er snakk om. Det er jevnt over lettere å få gjenåpnet en straffesak enn en sivil sak. Blant de sivile sakene vil det i praksis være lettere å få ny sak i barnefordelingssaker enn i andre saker. Etter de opplysningene jeg sitter inne med er det lite trolig at man kan få gjenåpnet de ordinære, sivile sakene han har dømt i, sier Strandberg, som forsker på sivilprosess.

Han minner om at dersom en dommer i tingretten har avsagt en dom som en av partene mener er feil, så kan parten anke til lagmannsretten.

Tillitsbrist

- Hva med at DA mente at Tor Bertelsen hadde «avvikende virkelighetsoppfatning», og stilte spørsmål om rettssikkerheten?

— I vanlige sivile saker vil dette normalt ikke være nok til å få en sak gjenåpnet. Det skal mye til før en sivil sak gjenåpnes i Norge. Det skyldes blant annet at en rettskraftig dom skal være endelig og bindende.

- Hva hadde du selv tenkt dersom du ble dømt av en som arbeidsgiveren mente var uegnet til jobben?

— Jeg ville selv følt meg snytt for en rettferdig behandling. Jeg har forståelse for om folk tenker det. Tilliten til domstolene kan få seg en real brist. Og det er alvorlig nok.

Direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen vil ikke kommentere innholdet i Bertelsens personalsak, men understreker at de som er dømt av Bertelsen, selv må vurdere om det er grunn til å be om ny behandling av saken.

— Hvis en dom ikke er rettskraftig, har man mulighet for å anke til en høyere domstol. Det må partene selv vurdere. Hvis saken er endelig avgjort, er den låst. At vi har rettet kritikk mot en dommer, er ikke noe formelt grunnlag for å gjenoppta en sak. Loven har faste kriterier for hvilke saker som kan tas opp til ny behandling, sier Langbach.

- Kunne ikke nektes jobb

Leder i Bergen forsvarerforening, advokat Jostein Alvheim, mener tingretten ikke hadde grunnlag for å nekte Bertelsen å arbeide som dommer før han ble suspendert av departementet.

— Så lenge han ikke var suspendert, kan jeg ikke se noen grunn til å nekte ham å utføre sitt arbeid. Hvis en klient er uenig i hvordan dommeren har behandlet saken, så har advokaten full mulighet til å anke. Det gjelder alle dommere.

- Men hva gjør en slik karakteristikk med tilliten en dommer er avhengig av?

— Det er først og fremst måten man utøver jobben sin, som avgjør om man får tillit. Personlig har jeg ikke opplevd at det er noe spesielt avvikende ved Bertelsens virkelighetsoppfatning. Jeg kan selvsagt være uenig i hans vurderinger, men det skjer også med andre dommere.

Bertelsen sier til BT at han håper Sandbergs engasjement kan bidra til at Stortinget iverksetter granskningstiltak i hans sak.

RYKTEFLOM: Lørdag skildret BTMagasinet den 16 år lange striden rundt Tor Bertelsen. Dommeren mener han er utsatt for en langvarig flom av rykter og bakvasking fra arbeidsgiver og lederne på tinghuset.