I dag falt dommen for Herdla-drapet, der en 27-åring sto tiltalt for å ha tatt livet av sin fem år eldre kamerat før jul i fjor.

Mannen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern, og anses som utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Dommen medfører at han må oppholde seg på institusjonen han blir plassert på, og kan holdes tilbake mot sin vilje. Ved rømming kan han hentes tilbake av politiet.

— Siden tiltalte var psykotisk på tidspunktet for de straffbare handlingene, kommer straffeloven § 44 til anvendelse, og han skal ikke straffes. Retten mener det er nødvendig at tiltalte tvangsmessig underlegges behandling for å ivareta samfunnsvernet, står det i dommen, som er enstemmig.

Stor gjentakelsesfare

Både Benedikte Høgseth, som i bistandsadvokatens fravær stilte spørsmål på vegne av de etterlatte, og forsvarer Egil Jordan la ned påstand om at mannen skulle bli dømt til tvungent psykisk helsevern, da rettssaken gikk forrige uke. Stor gjentakelsesfare var ett av hovedpunktene de begge trakk fram som avgjørende. Det samme blir understreket i dommen.

— Han har en alvorlig sinnslidelse og ingen sykdomsinnsikt, noe som gjør behandling utenfor institusjon vanskelig, blir det slått fast.

Professor i klinisk nevropsykologi, Knut Dalen, og overlege ved Haukeland universitetssykehus, Jan Øystein Berle, la frem sin vurdering av den tiltalte bergenseren under rettssaken.

— Dette er en mann som er svært syk. Symptomene tiltalte viser, er alvorlige og langt i fra vanlig for personer med schizofreni. Man ser også symptomer av en bisarr karakter, forklarte Berle, som sammen med Dalen vurderer det slik at mannen lider av paranoid schizofreni.

Erkjent straffeskyld

I sin oppsummering av 27-åringens psykiske historie, forklarte rettspsykiaterne at den tiltalte kom i kontakt med psykiatri da han var 15 år. Særlig fra 2005 skal tilstanden ha forverret seg. Han har i senere tid også levd i isolasjon fra samfunnet, og blant annet bodd i telt i lengre perioder.

Mannen har tidligere erkjent straffeskyld for Herdla-drapet. Han er i tillegg tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for knivtrusler, samt for å ha knivstukket sin far i England i 2005.

Det har ikke lykkes BT å få tak i de etterlattes bistandsadvokat eller mannens forsvarer.