Johan Martin Vie ble av Gulating lagmannsrett i forrige uke funnet skyldig i menneskehandel og seksuelle overgrep mot en rekke mindreårige gutter. Juryen som trakk seg tilbake for å ta stilling til 44 tiltalepunkter, svarte ja på samtlige.

Nå har lagmannsretten avsagt dommen, og den tidligere politimannen er dømt til ti års forvaring med minstetid på seks år. Han får et fratrekk på 978 dager for varetekt.

Vie tok betenkningstid etter at dommen var lest opp. Han gikk ut av lokalet da dommen var avsagt, og signaliserte at han ikke ønsket å snakke med pressen.

— Vi skal studere dommen nøye før vi bestemmer oss for en anke, sier hans forsvarer, advokat Erik Mjell.

Høyere erstatning

Den tidligere politimannen kan anke til Høyesterett over lovanvendelsen ved skyldsspørsmålet, saksbehandlingsfeil og straffeutmåling. En eventuell anke må først behandles av Høyesteretts ankeutvalg.

Han er også dømt til å betale ni av ofrene til sammen 770.000 kroner i erstatning. Dette er cirka 200.000 mer enn i tingretten.

— Dette er jeg fornøyd med. Jeg er også fornøyd med begrunnelsen, sier bistandsadvokat for flere av ofrene, advokat Beate Hamre.

Lagmannsretten økte erstatningsbeløpet fordi de mente flere av ofrene kunne få senskader av overgrepene de hadde vært utsatt for.

Menneskehandel

I Bergen tingrett ble han dømt til ti års forvaring. Da skrev dommerne at saken var svært alvorlig, da det gjelder spørsmålet om å verne mindreårige mot overgrep. Tingretten mente gjentakelsesfaren var «nærliggende og reell».

— Noen av tiltalepostene omfattet seksuell omgang med barn under 14 år, noen med barn mellom 14 og 16 år, samleie og for å ha utøvd særdeles krenkende atferd. Juryen har svart ja på alt. Lagretten har funnet tiltalte skyldig i samsvar med tiltalen på alle punkt, sar statsadvokat Arild Oma etter at skyldsspørsmålet var avgjort.

43-åringen var tiltalt for seksuelt misbruk av i alt 18 gutter i alderen 10 til 17 år. Han skal ha betalt guttene for seksuelle tjenester og for å ha tatt bilder. Fotografiene spredte han til andre personer.

Han var også tiltalt for menneskehandel ettersom han har gitt andre personer navn på rumenere som kunne skaffe unge gutter. Åtte av guttene kommer fra Romania, tre fra Brasil og syv er norske.

Mannen ble pågrepet på et hotell i Bergen i 2006 etter at en den gang 15 år gammel gutt meldte fra.