Mannen, som er i midten av 20-årene, ble siktet for brudd på straffelovens §204a i oktober i fjor. Han ga en uforbeholden tilståelse da saken kom opp i Nordhordland tingrett denne måneden.

Etterforskningen avdekket at mannen lastet ned barneporno gjentatte ganger i perioden 2011 til 2014. På datamaskinen hans ble det funnet 5004 stillbilder og 12 filmsnutter med en samlet varighet på litt over 50 minutter.

Mannen visste at han gjorde noe ulovlig da han søkte etter barneporno på nettet, og forklarte at han «følte det som en lettelse» da politiet ransaket datamaskinene hans, ifølge dommen.

Halvparten av fengselsstraffen på seks måneder er gjort betinget.

Retten la vekt på at mannen ikke har bidratt til å spre materialet videre til andre. At han la kortene på bordet allerede før han ble konfrontert med bevisene i saken, veier også i formildende retning, mener retten.

«Det tillegges også noe vekt at siktede er tidligere ustraffet og at saken kan få betydning for hans arbeidsforhold. De allmennpreventive grunner veier imidlertid tungt i denne type saker, slik at subjektive forhold ikke kan tillegges noen stor vekt», står det i dommen.

Retten inndrar også to bærbare PCer fra domfelte.