20. september 2011 ble pensjonisten påkjørt av en skoleelev på Ulvenvegen på Os. I forrige uke pågikk straffesaken mot den 21 år gamle bilføreren, og torsdag kom dommen. Mannen er dømt til 120 timer samfunnstraff.

— Jeg skjønte at noe var galt da min mann ikke kom tilbake. Han svarte ikke på telefonen, og jeg gikk ut for å lete. Da jeg hadde sett etter ham en stund, så jeg politiet i Ulvenvegen. Jeg forsto at det hadde skjedd noe med min mann, sa offerets kone til BT etter at rettssaken var over.

- Var grovt uaktsom

Fra å være en aktiv og sprek familiemann, som kjente «alle» i Os, ble han en pleietrengende pasient.

I dommen heter det at han var sosial med familie og venner og kjørte bil, «noe som hadde stor betydning for hans livsutfoldelse. Han var glad i å lese. Etter ulykken er fornærmede hjelpetrengende i en slik grad at han ville ha vært på pleiehjem dersom han ikke hadde hatt en ektefelle og annen familie som i stor grad bistår ham.»

- Grov uaktsom

Retten finner at ungdommen er skyldig i tråd med tiltalen. Han er dømt for brudd på straffelovens paragraf 238. Dermed mener retten at han var grovt uaktsom da han kjørte bilen ulykkesdagen. Ifølge retten kjørte han i minst 100 km/t i timen på den smale veien før ulykken. Det er 60-sone på stedet.

I bilen satt flere skolekamerater. Samtlige sa at sjåføren kjørte i rundt 70 km/t. Det samme sa sjåføren. Men retten tror altså ikke på dette.

Retten støtter seg på vurderingen fra den sakkyndige fra Statens vegvesen. Han slo fast at farten var minst 100 km/t. Einar Raaen, som er forsvarer for sjåføren, avviste utgangspunktet for beregningene og mente det heftet stor usikkerhet ved dem. Retten så altså bort fra forsvareren.

«Tiltalte, som var en uerfaren bilfører, holdt svært høy hastighet inn i en sving på fuktig veibane, selv om han var kjent med at det gikk en person langs en forholdsvis smal vei lengre fremme. Han tok et bevisst valg med hensyn til å holde minst 100 km/t...», heter det i dommen.

Skoleeleven mistet kontrollen over bilen, som traff fotgjengeren. Et av vitnene forklarte at han havnet på panseret og over bilen.

Ba om fengsel

Sjåføren ble også dømt for å ha brutt vegtrafikklovens bestemmelser om aktsomhet. Dessuten ble han dømt for å ha kjørt i minst 100 km/t i 60-sonen.

Aktor Liv Giertsen syntes at 120 dager fengsel, der halvparten ble gjort betinget, var passende straff. Men sjåføren slipper altså å sone.

Hovedregelen er at det skal reageres med ubetinget fengsel, når folk dømmes for å ha vært grovt uaktsomme under bilkjøring og påfører andre alvorlige skader. Men siden det har tatt så lang tid siden ulykken skjedde, er retten under tvil kommet frem til at det skal reageres med samfunnsstraff.

Hilda Feste-drapet tema

Det har gått nesten to år og åtte måneder siden ulykken. Etterforskningen stanset opp da Os lensmannskontor måtte etterforske drapet på Hilda Feste. Dermed ble andre saker liggende.

«Domfelte kan ikke på noen måte lastes for tidsbruken, denne skyldes ressursmangler ved Os lensmannskontor i forbindelse med etterforskning av en drapssak», heter det i dommen.

Sjåføren mister også sertifikatet i to år og åtte måneder. Han må nå avlegge ny førerprøve hvis han ønsker sertifikat. Dessuten må han betale offeret 130.000 kroner i oppreisningserstatning.