Tirsdag ettermiddag ble dommen mot 18-åringen avsagt i Hallingdal tingrett. Sjåføren er dømt til 60 timer samfunnsstraff og mister sertifikatet i to år. Han slipper å betale oppreisingserstatning til foreldrene etter ulykken 6. februar i år.

— Dette er en svært tragisk sak, først og fremst for foreldrene som mistet datteren sin. Samtidig synes jeg dommen er korrekt. Den slår fast at det ikke var uaktsomt å kjøre forbi, men at min klient burde ha gjort andre vurderinger etter at han hadde startet forbikjøringen, sier Einar Drægebø, forsvarer til 18-åringen.

— Retten mener han var uaktsom, og ikke grovt uaktsom, legger han til.

- Gjorde feilvurderinger

Det som skulle være en hyggelig tur til Geilo, endte med tragedie for bergensungdommene. Ida Havneraas Sandven satt i baksetet og omkom da kjæresten kjørte forbi to biler der det satt bekjente fra Bergen. Ifølge dommen fikk han sladd på bilen og traff et motgående vogntog. Personbilen havnet utfor veien, og den unge jenten mistet livet.

Venninnen ved siden av Sandven ble forholdsvis hardt skadet. Sandvens kjæreste, som kjørte bilen, satt bak rattet og ble påført hjernerystelse. En kamerat ved siden av ham slapp fra ulykken uten større skader.

Under rettssaken forklarte sjåføren at han ikke husket noe fra ulykken. Han nektet straffskyld.

Retten slår fast at ulykken skjedde som en følge av feilvurderinger fra ham, og ikke som en følge av bevisst uaktsomhet, slik aktor Per Thomas Omholt sa i retten.

- Forbikjøringen ikke uaktsom

Ulykken skjedde like etter Hemsedal på vei mot Geilo. Det var lang kø på veien som har 80-sone. Ifølge dommen holdt køen en maksimalfart på 40-50 km/t. Veibanen var glatt.

«Under de eksisterende kjøreforhold var sikten noe begrenset av lett snøfall og dis. Hvor mye sikten var begrenset, er det vanskelig for retten å ha en sikker mening om. Å starte en forbikjøring under de nevnte omstendigheter var etter rettens mening ikke uaktsomt, men tiltalte burde som ansvarlig sjåfør ha avsluttet denne straks han passerte første kjøretøy eller bremset ned og lagt seg tilbake til der han var», heter det i dommen.

- Måtte regne med skrens

Han måtte ha visst at det kunne bli aktuelt med et brått feltskifte hvis det kom kjøretøy imot, og det var ikke plass til tre biler i veien. Han måtte dermed regne med at han lett kunne få skrens, mener retten.

18-åringen kjørte forbi to biler der venner fra Bergen satt i begge. Aktor mente han aldri skulle ha gjort dette, og viste til at det var dårlig sikt og glatt. Dessuten mente han at mannen aldri skulle ha kjørt forbi vennene.

— Slik kjøring er ikke akseptabelt, sa aktor Omholt under prosedyren.

Slipper erstatning

Retten er altså ikke enig i at det var kritikkverdig i seg selv å kjøre forbi på glatten den aktuelle kvelden.

«Tiltaltes uaktsomhet har bestått i at han ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til det glatte føret og risikoen for å tape kontrollen over bilen ved skifte av kjørefelt. Om dette skyldes mangel på erfaring som bilfører, eller tilfeldige omstendigheter knyttet til snødybden i midtrabatten der han tapte kontrollen over bilen, er det vanskelig for retten å ha en sikker mening om. Uaktsomheten kan derfor ikke karakteriseres som grov», heter det i dommen.

Ettersom retten mener han ikke var grovt uaktsom, slipper mannen å betale oppreisingserstatning til foreldrene til Ida Havneraas Sandven.

Ser bort fra SMS

I retten kom det frem at sjåføren hadde foretatt fem forbikjøringer fra Bergen til ulykken skjedde. Sandven sendte også tekstmeldinger underveis der hun skrev «De er gal i hodet» og «Leker med livet».

Retten kan ikke se at disse meldingene har sammenheng med ulykken og ser bort fra dem i forhold til ulykken.

— Jeg ser at retten mener kjøringen var uaktsom, og ikke grov uaktsom, slik vi påsto. Samtidig får vi medhold i straffen som vi ba om. Det er viktig for oss at det blir reagert på slik kjøring. Dommen ankes ikke fra vår side, sier aktor Per Thomas Omholt.

Bistandsadvokat Fredrik Verling representerer Sandvens foreldre og er kjent med dommen.

— Jeg konstaterer at retten mener det ikke var grov uaktsomhet og at tiltalte derfor slipper å betale oppreisingserstatning til dem, sier Verling.