— Min klient er skuffet, sier mannens forsvarer, Thor-Bache Wiig, som nå skal anke saken til Høyesterett.

Gulating lagmannsrett mener 24-åringen er for farlig til å idømmes vanlig, tidsbegrenset straff. Dermed må mannen sitte i forvaring i mellom fire og seks år for å ha voldtatt en nigeriansk kvinne..

I Bergen tingrett ble 24-åringen dømt til en fengselsstraff på tre år og åtte måneder.

- Voldtok som 15 24-åringen brukte en revolver til å true til seg et samleie med den prostituerte kvinnen, og truet og ranet henne like etterpå. Han utpekte seg også som halliken hennes.

— Han sa han skulle skyte meg hvis jeg ikke ville ha sex. Jeg var veldig redd, jeg knelte ned og sa «vær så snill, vær så snill, la meg gå», sa kvinnen da saken ble behandlet i tingretten.

Allerede som 15-åring voldtok han en butikkansatt under et ran. Da fikk han diagnosen «dyssosial personlighetsforstyrrelse». I tillegg har han en rekke andre grove dommer bak seg.

I februar må 24-åringen møte i Oslo tingrett, denne gangen tiltalt for å ha ranet en bensinstasjon med avsaget hagle, pistol, batong og tåregass.

— Dette forholdet har han tilstått. Slik har han markert at han vil prøve å endre kurs. Han er veldig motivert for å legge bak seg det kriminelle livet, og det er viktig for ham å ha en dato å forholde seg til for når soningen skal avsluttes, sier Bache-Wiig.

Han viser til at 24-åringen er i ferd med å ta tømrerutdannelse bak murene, og at han hele tiden har samtykket til varetekt fordi han ønsker å få noe ut av soningen.

- Kriminell lederskikkelse Gulating lagmannsrett har ikke like sterk tro på at mannen klarer å bryte med sin kriminelle livsstil. Dommerne konkluderer med at hans personlighetstrekk, hans kriminelle forhistorie og hans livssituasjon tilsier at det er en «kvalifisert og høyst reell fare for nye alvorlige forbrytelser»

De viser til at han har vært en lederskikkelse i et belastet kriminelt miljø i Oslo og i perioder har livnært seg gjennom narkotika- og vinningskriminalitet.

De skriver også at han fremstår «uten evne til å mestre sitt eget liv på en måte som ikke også ender opp i til dels meget alvorlig kriminalitet.

Forvaring kan idømmes når en tidsbegrenset straff ikke er nok til å ivareta samfunnets behov for beskyttelse.

VOLDTATT: - Han sa han skulle skyte meg hvis jeg ikke ville ha sex. Jeg var veldig redd, jeg knelte ned og sa «vær så snill, vær så snill, la meg gå», sa kvinnen da saken ble behandlet i tingretten. I dag ble gjerningsmannen dømt til forvaring av Gulating lagmannsrett.
Lillebø, Jan M.