Drapsforsøk, trusler, seksuell omgang med 15-åring og skålding med matolje av fengselsbetjent.

Alt dette ble mannen dømt for i Bergen tingrett.

Nå har Gulating lagmannsrett kommet til nøyaktig samme resultat som tingretten, etter at både tiltalte og påtalemakten anket hver sin del av dommen.

24-åringen er av lagmannsretten dømt til syv og et halvt års forvaring, med en minstetid på fem år.

Fire ganger i brystet

24-åringen, som har vært rusmisbruker siden tidlig i tenårene, må også ut med totalt 660.000 kroner i skade— og oppreisningserstatninger, hovedsakelig til knivofferet. Det ble han dømt til i tingretten.

Drapsforsøket skjedde i april 2013 i Damsgårdsveien i Bergen.

En 21-åring på festen ble slått i hodet med en glassflaske, før 24-åringen stakk ham fire ganger i brystet og to ganger i mageregionen.

Lagmannsretten legger til grunn at stikkskadene på 21-åringen ville ført til døden hvis han ikke hadde blitt snarlig operert av hjertekirurg.

Tiltaltes promille under knivstikkingen er anslått til å ha vært 1,4.

Kastet varm olje

24-åringen blir også dømt for å ha skadet en fengselsbetjent, etter at han kastet varm matolje mot ansiktet og hodet hans i august 2014.

Han truet med å kaste oljen på betjenten om han ikke fikk Subutex-tabletter. Betjenten nektet, og da kastet tiltalte en litersmugge med varm olje mot ham.

Dette forholdet har 24-åringen erkjent, men han har nektet for at oljen var så varm at den kunne skade.

Det velger lagmannsretten å se bort fra. Oljekastingen gjør at 24-åringen dømmes for legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap.

I skjerpende retning for straffen peker dommerne på at 24-åringen tidligere er dømt for kidnapping, ran, vold og trusler.

- Reell og kvalifisert fare

Om bakgrunnen for å idømme 24-åringen forvaring, skriver dommerne:

«Med bakgrunn i hans adferd og sosiale og personlige funksjonsevne foreligger det klart en reell og kvalifisert fare for at han på ny vil begå alvorlig voldskriminalitet dersom han blir løslatt i dag.»