Bergen tingrett mener at den fysiske avstraffelsen paret har praktisert overfor sine små barn, i form av knipsing på hånden og klaps på baken, må straffes.

Begge har fått 60 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Det dypt religiøse paret må sone hvis de slår barna igjen.

Bevisst valg

Foreldrene tok oppdragelsen svært alvorlig. De diskuterte mye, leste bøker og rådførte seg med andre foreldre, ifølge dommen.

De ville lære barna tidlig at de hadde valg, og at valgene hadde en konsekvens.

Det endte med at de jevnlig tok barna med inn på badet, dro ned buksen på dem og slo dem på baken og/eller låret med flat hånd. De knipset også barna i flere situasjoner.

— Det står ikke i noen fagbøker at det er smart eller greit å slå barn. Dette kan de ikke ha lest i moderne bøker, for så vidt ikke i gamle bøker heller, sier professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Stein Erik Ulvund, til bt.no.

— De må ha lest Bibelen. Jeg kjenner ikke til noe annet sted der det står at det er greit å slå barn. Selv i Bibelen er det tvil, sier Ulvund.

Han har skrevet flere bøker om barn, og mener dommen høres rimelig ut.

— At de har gjort det bevisst, må ha virket i skjerpende retning, sier Ulvund.

Dette kan de ikke ha lest i moderne bøker, for så vidt ikke i gamle bøker heller. Professor Stein Erik Ulvund

Frikjent i Stavanger

Retten mener handlingene isolert sett ikke er «grove», men legger vekt på at krenkelsene har skjedd jevnlig over flere år.

Konklusjonen er stikk motsatt at den Stavanger tingrett kom frem til nylig. Der fikk to foreldre medhold i at det er greit å klapse barn når ingenting annet nytter.

— Jeg kan ikke kommentere bevisvurderingen eller domsavsigelsen, men jeg kan si noe om argumentasjonen. Dommeren i Bergen har forstått at alle former for fysisk avstraffelse av barn er forbudt. Det er bra at vi også tar på alvor mildere former for avstraffelse, sier barneombud Reidar Hjermann etter å ha lest dommen torsdag kveld.

— Det er ikke overraskende at det er så store forskjeller fra rett til rett. Kvalitetssikringen av norske dommeres kunnskaper om barn er svært dårlig. Som barneombud er jeg ganske bekymret over at det er for mye tilfeldigheter som rår når dommerne skal behandle saker med barn, sier Hjermann.

— Denne gangen har det vært en dommer som åpenbart er interessert i barns beste. I Stavanger var det en dommer som har et foreldet syn på barneoppdragelse, sier han.

Vurderer å anke

  • Vi vil vurdere å anke, sier advokat Jostein Alvheim, som er forsvarer til faren til barna.

Alvheim sier til bt.no at barnevernet var på hjemmebesøk og observerte foreldre og barn - og de avsluttet saken.

De konkluderte med at det ikke var grunnlag for å gå videre. Likevel aksjonerte politiet, og nå er altså foreldrene dømt.

Barnevernet i den aktuelle bydelen vil verken avkrefte eller bekrefte disse opplysningene overfor bt.no.

Vi vil vurdere å anke ... Det kunne vært interessant å få dette belyst i Høyesterett.

Advokat Jostein Alvheim

Omstridt lov

Foreldre hadde tidligere rett til å refse sine barn, en rett som ble opphevet i 1972.

Barn har også sin egen FN-konvensjon, der alle land er enige om at barn har sterkere krav på beskyttelse.

Barneloven ble endret etter en høyesterettsdom i 2005, der rikets øverste dommere uttalte at «lettere klaps i oppdragelsesøyemed» var lov.

I de påfølgende lovforarbeidene ble det presisert at «lettere klaps», «lette klaps» eller «forsiktige klaps» ikke ville være tillatt etter lovendringen.

Etter det har ikke slike saker vært prøvd for Norges øverste rettsinstans.

— Det kunne vært interessant å få dette belyst i Høyesterett, sier Alvheim.

De dømte foreldrene ønsker ikke å si noe om saken til bt.no.

Et rop om hjelp

Professor Stein Erik Ulvund har ingen forståelse for foreldre som straffer barna fysisk.

— Det er kun negative effekter ved å slå barn. Det er en ubehjelpelig form for barneoppdragelse. Ja, det er nærmest er et rop om hjelp fra foreldre, sier Ulvund.

— Barn blir slått, har økt risiko for å utvikle alvorlige psykiske problemer som angst og depresjon. Husk at ros alltid virker bedre enn ris! sier han, og legger til:

— Har du grenser som du følger opp, er det ikke behov for å slå barn. Ros virker bedre enn ris. Rent intellektuelt kan du forstå at man mister beherskelsen, men foreldrene har et ansvar for å stoppe seg selv.

Bør det være lovlig å gi barn lett ris? Si din mening i feltet under!

Berg-Rusten, Ole