Bjørn Robert Nesse (44) omkom da han kolliderte med en personbil som var iferd med å snu inne i den sju kilometer lange Høyangertunnelen i juni i fjor.

Sjåføren, en sogning i 30-årene, har forklart at han glemte noe påarbeidsplassen, og planla å snu i en nisje. Akkurat der var lyset defekt påulykkesdagen.

Han så ikke Nesse som kjørte motorsykkel. Bilen traff sykkelen i siden og havnet på skrå over motgående felt,ifølge politiet.

14 dager ubetinget

Nå har Fjordane tingrett dømt bilføreren, som erklærte seg ikke skyldig, til30 dagers fengsel. 14 av dem er gjort ubetinget.

Sjåføren var tiltalt etter paragraf 31,første ledd, i Vegtrafikkloven, der det står at «den som ved bruk av motorvognuaksomt volder betydelig legemsskade eller en annens skade, straffes...»

Dommen er i samsvar med aktor Bjørn Larsens påstand.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at ulykken førte til et dødsfall. I formidlende retning påpeker retten at motorsykkelen manglet lys ifrontlyktene.

I dommen står det også at bilføreren har brutt forbudet mot å stoppe i entunnel, og retten finner det bevist at han har opptrådt uaktsomt ved å taen unødvendig risiko. De mener han burde ventet med å snu til han var ute avtunnelen.

Får ikke kjøre på ni måneder

Politiet laførst bort saken, men de etterlatte klaget til Riksadvokaten, som avgjordedet skulle reises tiltale.

Den dømte må betaleoppreisningserstatning til de etterlatte. Samboeren og barna til den omkomnefår 70.000 kroner hver, mens faren og moren får 55.000 kroner hver.

Han mister også retten til å kjøre bil i ni måneder. Tiltalte sa at han er redd for å miste jobben som sjåfør, og retten satte tapsperioden vesentlig kortere enn normalt.