Mannen er dømt til tvungen psykisk helsevern. Han må også betale sine to søsken 150.000 kroner hver i oppreisning.

Ikke impulshandling

— Jeg er veldig fornøyd med dommen. Det viktigste for meg er at forsvareren ikke fikk medhold i at drapet var en impulshandling. Min bror trenger en langvarig og god behandling, og det får han nå. Men det er bittert at han først får hjelp nå, etter å ha drept sin mor. Vi fikk ingen hjelp tidligere, og det er et svik også mot ham, sier søsteren Bodil Knutsen.

Mannens forsvarer, advokat Steinar Yndestad, har ikke fått lest dommen og kan derfor ikke kommentere den nå.

Domsslutningen

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte i lang tid fremovervil trenge institusjonsplassering og antipsykotisk medisinering. Uten dette vilhan utgjøre en nærliggende fare for liv og helse for særlig hans søster, menogså hans bror i den tilstand han er i nå», heter det i dommen.

Og videre:

«Tiltalte har ikke innsikt i egen sykdom, han oppfatter segsom frisk, at han ikke trenger noe institusjonsopphold, og at antipsykotiskmedisinering heller ikke hjelper ham på noen måte.»