18-åringen er tidligere ustraffet, men har i sin første dom fått noen uvanlige betingelser på kjøpet.

"Det er dessuten fremtredende i saken at tiltalte har hatt kontakt med et lite heldig ungdomsmiljø i bydelen Arna. Da han sist helg stakk av fra sin mor dro han nettopp til en kamerat av seg i Arna, tok opphold og ruset seg der".

Bergen tingrett dømte gutten til ett års fengsel, men syv måneder av straffen ble gjort betinget mot at 18-åringen i de neste to årene ikke oppholder seg i Arna, med unntak av nødvendig gjennomreise.

18-åringen ble funnet skyldig i å ha tent på en dyrebutikk i Arna i desember 2000. Sammen med en kamerat tente 18-åringen på bygningen for å dekke over et bagatellmessig innbruddstyveri i forretningen. Bygningen ble totalskadet, og de to ungdommene forårsaket skader for 1,5 millioner kroner.

Bare 12 meter unna lå det et bolighus der flere personer, deriblant en 90 år gammel kvinne, lå og sov. Brannen var en svært traumatisk opplevelse for familien som bor der, og retten slår fast at det var fare for deres liv. Familien mistet en rekke antikviteter i brannen.

Senere samme natt tente de to ungdommene på et gatekjøkken "for å varme seg". Bygningen fikk brannskader.

18-åringen har i mange år hatt rusproblemer i form av bensinsniffing, hasjbruk og alkoholmisbruk. Han har i lengre tid vært under barnevernets tilsyn, og er nå plassert på en institusjon.

18-åringen ble også funnet skyldig i uprovosert vold etter å ha slått til en mann to ganger i ansiktet slik at mannen brakk nesen. Han ble også dømt for en rekke innbrudd i en barnehage, en skole, et bedehus og annen vinningskriminalitet, i tillegg til fyllekjøring på moped og bruk av hasj.

Gutten er dømt til å betale til sammen 805 000 kroner i erstatning til privatpersoner og forsikringsselskap. Det kan ta sin tid å betale tilbake, siden gutten for øyeblikket tjener 169 kroner dagen i stønad.