— Vi har kjempet lenge med dette, og begynte å få problemer da vi ble sittende med et tomt bygg og rentekostnader uten inntekter. Salget betyr være eller ikke være for oss, sier daglig leder i Sol AS, Tommy Røssland.

9. april 2008 inngikk Sol AS en avtale med Nexi Bygg AS om salg av samtlige aksjer i eiendomsselskapet Skuteviksboder 9 AS, som eier eiendommen med samme navn.

Økonomiske problemer

Kjøpesummen var på 100.000 kroner, i tillegg til en gjeldsovertakelse på 16 millioner.

Oppgjøret kom aldri, og etter hvert ønsket Nexi Bygg å heve avtalen fordi de mente det manglet nødvendig informasjon om eiendommen ved kjøpstidspunktet. Stridens kjerne er spørsmålet om når en tilstandsrapport fra Multiconsult ble gjort kjent.

Bergen tingrett konkluderte under sterk tvil med at det er mest sannsynlig at rapporten ble overlevert før avtaleinngåelsen. Dermed er avtalen gyldig, og Nexi Bygg er bundet til kjøpet.

— Først og fremst er dommen gledelig for Røssland, fordi misligholdet har ført til en del økonomiske problemer for ham, sier Sols advokat Øystein Horneland.

— 99 prosent av innsigelsene motparten hadde falt bort. Retten knyttet tvil til rapporten, men konkluderer heldigvis på riktig side. Selv tar jeg en instans om gangen, sier Schjødt-advokaten.

Saksbehandlingsfeil

Under spørsmålet om konkursåpning i Nexi Bygg ble det satt fokus på at advokat Horneland ikke møtte til rettsforhandlingene.

Dommerfullmektigen mente at dette var ulovlig fravær, og saken gikk derfor sin gang med kun motpartens advokat til stede. Denne avgjørelsen omgjorde han imidlertid senere. Han kom selv til at Horneland ikke var lovlig innkalt til rettsmøtet og at saken skulle behandles på nytt.

— I tillegg til at jeg var opptatt i en annen rettsak, hadde dommeren unnlatt å innkalle til rettsmøte. Dette var altså en ren saksbehandlingsfeil, som dommeren selv omgjorde, sier advokaten.