Dommen kjem etter at 33-åringen braut seg inn i selskapets lokale i Sveio i 1999 og stal elektronisk utstyr, myntar og tolv kilo svinekjøt.

Mannen må også erstatta to forretningar og ein privatmann i Sveio i alt nærmare 20.000 kroner etter innbrot.

Mannen må utføra 178 timars samfunnsteneste for til saman fire grove tjuveri, to forsøk på grovt tjuveri, skadeverk, innbrot, bilkøyring i rus, aktlaus køyring, køyring utan førarkort og kjøp og bruk av narkotika.