Håndflateavtrykk og andre sikre identifikasjoner gjør at den tiltalte 19-åringen fra Os er dømt til 19 års fengsel av Nordhordland tingrett.

Det er to år mindre enn aktors påstand. I tillegg er 19-åringen dømt til å betale erstatning og oppreisning til Hilda Festes datter på til sammen 338.000 kroner.

DØMT: 19-åringen fra Hilda Festes eget nabolag er dømt til fengsel for drap og voldtekt av den 98 år gamle kvinnen.
Privat

Ifølge dommerne, er det hans unge alder som gjør at han har fått to års strafferabatt.— Dommen er enstemmig, sier tingrettsdommer Gunnar Rode Torvund.

19-åringen har tatt betenkningstid på om han vil anke dommen.

Bakgrunn: Tidslinje for Os-drapet

— Hilda Feste døde nærmere 99 år gammel. Hun ble brutalt voldtatt og drept i sitt eget hjem, leser Torvund opp fra dommen.

19-åringen fortrekker ingen synlige miner mens dommen blir lest opp. Hans advokater noterer tidvis fra det dommeren leser opp.

Åpnet døren for ham

Torvund leser opp hvilke skader 19-åringen påførte Feste da han ifølge dommen drepte henne.

— Det kan bare teoretisk tenkes at andre personer kan være involvert, sier Torvund om at 19-åringen var til stede på åstedet, Festes eldrebolig i Gamleheimshagen på Os.

Dommeren leser opp at særlig et håndflateavtrykk i blodet fra Hilda Feste er av betydning.

— Håndflateavtrykket knytter ham særlig til handlingen. Det er ikke bestridt at det gir en sikker identifikasjon, sier Torvund.

Tror ikke på mors forklaring

Ifølge dommerne, åpnet Hilda Feste døren trolig for 19-åringen da han ringte på rett før klokken 21.12, søndag 1. januar 2012.

Dommeren sier at han og de to meddommerne ikke har trodd på forklaringen til 19-åringens mor, som har forklart at sønnen kom hjem 21.15 - antakelig svært nært i tid for da drapet skjedde.

Retten har kommet til at drapet har skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter.

Selv har 19-åringen forklart at han var svært full, og fikk blackout.

— Rus fritar ham ikke for straffansvar. Her er det trolig en nedsatt bevissthet. Men ansvaret blir det samme. Det er ingen tvil om at rusen var selvforskyldt. Mengden sprit er i denne sammenheng mindre viktig, leser Torvund opp.

- Mistet fullstendig besinnelsen

Ifølge Torvund, er saken sannsynligvis en av de mest alvorlige i Norge etter andre verdenskrig med en så ung gjerningsmann.

— Drapet gjelder en svært gammel kvinne. Hun bodde i en omsorgsbolig. Hun følte seg trygg. Det fremstår som særlig brutalt at drapet nettopp rammet en av de eldste. Det er tydelig at tiltalte har mistet fullstendig besinnelsen, sier dommeren.

Får straffereduksjon på grunn av alder

Dommeren sier at 21 års fengsel i utgangspunktet er riktig.

— Forsvarer har sagt at hans umodenhet og unge alder må tillegges betydning. Slike hensyn kommer i bakgrunnen ved så alvorlige hendelser som denne, sier Torvund.

Han sier at argumentene om at 19-åringen er svært ung, og ikke kan regne med å slippe ut før han er en moden mann, gjør at de har satt ned straffen.

Verken den angivelige hukommelsessvikten eller at han har et evnenivå i nedre nivå av normalen har fått betydning, ifølge dommerne.

Aktors påstand: 21 år

Inne i rettssal V1 i Bergen tinghus har stemningen vært spent i forkant av domsavsigelsen. Den tiltalte 19-åringen ankom kort tid før, kledd i en grå genser.

Klokken 13.01 ankom dommerne salen, og begynte kort etter å lese opp dommen.

Familiene både til 19-åringen og Hilda Feste er samlet i salen.

Aktor Gert Johan Kjelby fant ingen formildende omstendigheter da han i sin avslutningsprosedyre for to uker siden la ned påstand om lovens strengeste straff for 19-åringen.

— Det er et helt ekstremt angrep i hennes eget hjem, som til alt overmål er en omsorgsbolig. Det er en voldsbruk som overgår det aller meste. Den går langt, langt over det som skal til for å ta et liv, sa Kjelby på rettssakens siste dag.

- Modenhetsnivå

Osingens forsvarere, derimot, mener det er flere forhold som taler for at straffen bør settes mildere ved en eventuell domfellelse.

Først og fremst: Tiltaltes unge alder og modenhetsnivå. Han var 18 og et halvt år gammel da drapet skjedde.

— Han er også blitt beskrevet som umoden, både av rettspsykiaterne og av venner. Han har et intellektuelt evnenivå som ligger i det nedre sjikt av normalen. Hans IQ er målt til 80, sa Knudsen i sin avslutningsprosedyre.

— Dette skal, og må, samlet sett få betydning for straffen som fastsettes, slo han videre fast.

- Fellende bevis

19-åringen har hele tiden hevdet at han ikke husker noe fra timene rundt drapstidspunktet, og nektet straffskyld da rettssaken mot ham ble innledet 12. november.

Derfor la forsvarerne hovedsakelig ned påstand om at han må frifinnes.

Statsadvokat Kjelby la i sin prosedyre vekt på at bevisene er ugjendrivelige, og viste blant annet til at 19-åringens DNA, fot-, og fingeravtrykk er påvist flere steder på åstedet.

— Isolert sett er disse bevisende fellende. Med mindre man kan peke på en rimelig og fornuftig forklaring. En slik alternativ forklaring blir etter mitt syn både oppkonstruert og sterkt hypotetisk, sa aktor på rettssakens siste dag.