— Jeg mener det er en riktig avgjørelse, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

Hun var aktor i straffesaken i Bergen tingrett sist uke.

Torsdag morgen hadde hun akkurat lest gjennom den ferske dommen.

Et tidsnært bevis som underbygger at tiltalte var den som stakk

Fra dommen mot 41-åringen, om nødsamtalen

Straffen mot 41-åringen, Janne Haugen Christensen, er satt til 12 års fengsel, det samme som Greve påsto i sin prosedyre.

Christensen er i tillegg dømt til å betale totalt 400.000 kroner i oppreisning til drapsofferets etterlatte, hans mor og en datter, med en like stor sum til hver av dem.

Christensen var gjennom mange år samboer med drapsofferet, 46 år gamle Jan Reidar Blix Sæther.

Tatt samme dag

Christensen ble i november i fjor pågrepet for drap på Sæther, i parets leilighet i Storms gate på Møhlenpris.

ÅSTEDET: Jan Reidar Blix Sæther (46) ble funnet død i en leilighet i Storms gate 4. november i fjor. Nå er hans 41 år gamle samboer dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap. ARKIVFOTO: CHRISTIAN NICOLAISEN

Arrestasjonen og siktelsen av henne skjedde samme dag som den dødelige knivstikkingen.41-åringen har nektet straffskyld gjennom hele etterforskningen, og fastholdt det da hun forklarte seg i retten for halvannen uke siden.

Dommerne legger blant annet vekt på nødsamtalen som Christensen tok like etter knivstikkingen — i 06-tiden om morgenen mandag 4. november i fjor.

I denne samtalen mener politiet, med et visst forbehold, at Christensen sier: «Ka har eg gjort, og no e du pinede død».

Aktor sier dommerne også vektlegger den første samtalen som 41-åringen hadde med politiet på politihuset.

— Det var i denne samtalen tiltalte sa at kjøkkenkniven kunne være brukt, og at den lå i vasken. I dommen heter det at kun gjerningspersonen kunne ha kommet med en slik opplysning, sier Greve.

«Ka har eg gjort»

Om nødsamtalen til AMK heter det i dommen: «Samtalen mellom tiltalte og AMK etterlater etter rettens vurdering et inntrykk av at tiltalte bekrefter at hun hadde skadet Sæther».

  • AMK-samtalen er et tidsnært bevis, et bevis nært opp til den straffbare handlingen, som må tillegges stor vekt, skriver dommerne i den enstemmige dommen.

Retten legger til grunn at Christensen i samtalen sier «Mente ikke å gjøre noe vondt», «Ka har eg gjort» og «Ka har eg gjort deg, og no e du pinedø dø».

Retten legger også vekt på at 41-åringen, etter at ambulansefolkene var kommet, blandet seg inn.

Ifølge et vitne fra ambulansetjenesten sa hun «nei» da en sykepleier opplyste til AMK at 46-åringen var knivstukket i hjertet.

Lydbevis

Dommerne mener også at Christensen i retten ga en «uklar/forbeholden forklaring med dårlig indre sammenheng i forhold til den alvorlige skaden 46-åringen var påført og slik det så ut i leiligheten ved politiets åstedsundersøkelse».

Hun er skuffet over resultatet, selvsagt

Rune Valaker, 41-åringens forsvarer

Ifølge lydopptaket fra AMK-sentralen, som ruller og går helt til ambulansefolkene skal ta med seg den hardt skadde 46-åringen, sier Christensen dette til ambulansefolkene:

«Nei, han var ikke stukket i hjertet, det var ikke sånn jeg så det, han var stukket her opp ble han».

I dommen blir dette tillagt stor bevisvekt.

— Her innrømmer tiltalte at hun så hvor Sæther ble knivstukket. Igjen er det et tidsnært bevis som underbygger at tiltalte var den som stakk, heter det i den åtte sider lange dommen.

På lydopptaket fra nødsamtalen mener en lydekspert også at han hører lyden av noe hardt som legges bort på kjøkkenet.

Politiets teori er at lyden kan være tiltalte som legger fra seg en kniv. I dommen påpekes det som «helt usannsynlig» at den skadde selv skulle ta hånd om kniven som ble brukt mot ham.

Forsvarer: - Saken skal ankes

Kvinnens forsvarer, advokat Rune Valaker, fortalte klienten om dommen i fengselet.

I sin prosedyre under rettssaken sist uke ba han om full frifinnelse.

Saken skal ankes, det er avgjort allerede

Rune Valaker, forsvarer

— Jeg besøkte henne i fengselet onsdag kveld. Hun er skuffet over resultatet, selvsagt, sier Valaker.

Forsvareren mener politiet håndterte avhørene av 41-åringen dårlig, og tidvis rettsstridig, noe han gjorde et stort poeng av under rettssaken.

Valaker mener klienten på grunn av avhørsrot rotet seg inn i forklaringer og svar som fratok henne troverdighet.

Blant annet byttet Christensen status fra mistenkt til vitne, og gikk i avhør uten forsvarer.

I retten sist uke krevde han at retten skulle nekte ett av avhørene ført som bevis.

— Men politiet fikk rettens velsignelse til å bruke alle avhørene som bevis, selv om aktor ikke ville bruke det ene avhøret i retten.

Valaker la i rettssaken også vekt på at politiet har gjort for lite for å finne alternative gjerningspersoner.

— Saken skal ankes, det er avgjort allerede. Ut over det har jeg ingen kommentarer, sier Valaker.

Politiets «skurre»-liste

Politiet gjorde tidlig i etterforskningen et poeng av at Christensen forklarte seg usammenhengende og delvis selvmotsigende.

Her er noen av momentene aktor vektla underveis i rettssaken, gjennom sin innledning og gjennom de vitnene hun førte for retten:

  • Ryddig gang: Christensen forklarte seg om bråk og krangling mellom samboeren og fremmede i gangen, og at det lå medisiner strødd utover. Ingen av de første som kom til stedet, verken politi eller ambulansefolk, la merke til noe rot i gangen. Forsvareren har pekt på at det faktisk ble funnet medisinemballasje med blod på i en sofa i gangen, og at tiltalte kan ha ryddet i gangen før noen kom til stedet. Forsvareren mener også at medisinsporet underbygger at krangel om medisiner kan ha vært bakgrunnen for knivstikket - noe Christensen opplyste om allerede i nødsamtalen med AMK.
  • De fremmede: Etter bråket i gangen har Christensen forklart at hun gjennom et stuevindu så to personer i gaten utenfor leiligheten. Ingen vitner i saken har lagt merke til noen spesielt i området den morgenen drapet skjedde. En hund som ble satt til å søke fra inngangsdøren, fant ingen ferske spor. Kriminalteknikere fant ikke spor av fremmede - verken fotavtrykk, fingeravtrykk eller biologiske spor - i leiligheten.
  • Nødsamtalen: Det var Christensen selv som ringte AMK og fortalte at samboeren var knivstukket. Aktor har gjort et poeng ut av at 41-åringen først ringte feil nummer til politiet, 122, og at det så gikk cirka et halvt minutt før hun ringte til 113. I nødsamtalen, som ble tatt opp av AMK-sentralen, mener politiet også at Christensen spør seg selv hva hun har gjort, for så å si: «Og no e du pinede død». Kvinnens forsvarer mener det er umulig å oppfatte hva som nøyaktig blir sagt.
  • «Mr. X»: Christensen ble siktet for drap samme dag som knivstikkingen. Tidlig trakk hun inn en «Chris» som en mulig, alternativ gjerningsmann, og sa hun var sikker på at han hadde vært i leiligheten drapsdagen. Politiet har fortalt om relativt omfattende undersøkelser rundt en mulig «Chris», men at det ikke førte noen vei. Politiets hovedetterforsker på saken forklarte torsdag at Christensen til slutt ble usikker på om «Chris» finnes og om han var i leiligheten. Kvinnens forsvarer mener politiet har gjort altfor lite for å sjekke «Chris»-sporet. Han viser blant annet til at de ikke kjenner identiteten til en person som sto oppført som «Chris X» i tiltaltes telefonliste. Politiet ringte ham kun på et polsk nummer, og var heller ikke i kontakt med polsk politi.
  • Knivene: Christensen skal uoppfordret, på spørsmål om hva som kan ha blitt brukt for å skade samboeren, ha pekt ut knivene på kjøkkenet som en mulighet. Politiet har spurt seg hvorfor hun overhodet pekte ut disse knivene. Undersøkelser viser at knivene kan være forenlige med skadene på avdøde, men det er ikke påvist at noen av dem er brukt. Det var heller ikke DNA-spor på knivene. Kriminalteknikere sier knivene lot til å være avskylte. På lydopptaket fra nødsamtalen mener en lydekspert også at han hører lyden av noe hardt som legges bort på kjøkkenet. Politiets teori er at lyden kan være tiltalte som legger fra seg en kniv.
  • Tidligere episoder: Den tiltalte kvinnen er tidligere dømt for både vold og legemsbeskadigelse med kniv. Et vitne i saken, avdødes stemor, fortalte også om at tiltalte skulle ha truet samboeren med en kniv for noen år siden.
  • Endret forklaring: Aktor sa underveis i rettssaken at kvinnens forklaringer har «skiftet mye». Blant annet viste hun til at tiltalte, samme morgen som knivstikkingen, sa til politiet at hun fant samboeren i gangen. Senere, også under rettssaken, har hun forklart at samboeren selv kom inn i stuen og fortalte at han var knivstukket.
ANKER: Forsvarer Rune Valaker sier kvinnen er skuffet over dommen og at den vil bli anket. 41-åringen fikk vite om den fellende dommen i fengselet onsdag kveld. ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ