Saken har gått i lagmannsretten denne uken, og nå er dommen kommet.

IKKE JURY: I første runde av ankesaken var det jury. Etter at juryen frikjente 25-åringen for drap, og fagdommerne overprøvde det, måtte saken opp på nytt. Denne uken har syv dommere, tre fagdommere og fire lekdommere, behandlet drapssaken. Forsvarer John Christian Elden sitter her med ryggen til. Overfor ham sitter aktor Jan-Inge Wensell Raanes og bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs. ARKIVFOTO: LEIF GULLSTEIN

Fengselsstraffen er i samsvar med påstanden fra aktor, statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes.— Jeg synes det er en riktig og god dom. Retten har delt mitt syn på saken og hvordan tiltaltes forsett skal vurderes, sier Raanes.

— Dette betyr at skyldspørsmålet nå i utgangspunktet er endelig avgjort, med mindre det blir en anke og Høyesterett skulle oppheve dommen fra Gulating.

Stakk to ganger

25 år gamle Morten Unstad stakk storebroren to ganger med en stor kjøkkenkniv.

Det ene stikket traff hjertet og var dødelig.

Hovedspørsmålet for lagmannsretten har vært om 25-åringen drepte med vilje eller ikke. I den ferske dommen heter det enstemmig:

— Når det hugges med en så stor kjøkkenkniv med slik kraft mot brystkassen, er det mer sannsynlig med en dødsfølge enn at det ikke skal bli en dødsfølge.

Før knivstikkene beskriver dommen en scene der tiltalte Unstad sto og hugget med kniven - i døren til rommet der storebroren var sammen med kjæresten.

Politiet fant til sammen 11 hugg i døren.

— Samtidig ropte tiltalte til storebroren og kjæresten, blant annet at han skulle «stikke» og «stabbe» dem, heter det i lagmannsrettens dom.

Dommerne slår ikke fast hvor lenge huggingen mot døren pågikk. Etter en stund gikk storebroren ut av rommet og fikk se sin yngre bror med kniven.

Da skal han, ifølge dommen, ha sagt noe i retning av dette til 25-åringen:

— Står du med kniv i hånden, du lille drittunge, kom og stikk meg da.

Sekunder senere fikk storebroren det dødelige knivstikket.

- Aldri tvil

BA skrev først om lagmannsrettens dom fredag. Behandlingen av drapssaken har vært preget av ulike syn på jussen:

  • Jeg mener det aldri har vært tvil i denne saken. Dissensen i tingretten og lagrettens «nei» viser at det vært ulike oppfatninger blant dem som har skullet avgjøre. Men den fellende dommen nå har ikke noe mer tvil ved seg enn andre domfellelser, sier aktor Raanes.

Anker til Høyesterett

25-åringens forsvarer, John Christian Elden, varsler anke til Høyesterett.

— Anken vil gjelde rettsanvendelsen for drapsforsettet og straffeutmålingen, skriver Elden i en tekstmelding.

På vegne av klienten har han ment at det riktige vil være en dom for legemsbeskadigelse med døden til følge. Det gir typisk mange år kortere fengselsstraff enn drap.

25-åringen er av Gulating frifunnet for å betale oppreisningserstatning til storebrorens kjæreste.

Oppreisningskravet mot ham var på opptil 180.000 kroner.