Dommen fra Midhordland tingrett bekrefter en endring i domstolene om at det reageres strengere mot foreldre som unnlater å gjøre opp for seg.

46-åringen skylder over 250.000 kroner. Nesten halvparten er private krav.

I stedet for å betale for barna han er far til, har 46-åringen drukket og spilt bort pengene. Nå er det en tilsynelatende angrende synder som har møtt for retten. Men for sent.

Mannen ble nemlig også i januar i fjor dømt for manglende betaling av barnebidrag. Da ga retten ham en ekstra sjanse i form av betinget straff. Den sjansen har mannen benyttet dårlig.

Mannen fortalte i retten at han ikke vil bli stemplet som en som gir blaffen i barna sine. Han fortalte at han har gitt sine barn både penger og kostbare eiendeler. Retten er ikke tilfreds med det.

— Etter rettens syn har siktede vist en totalt manglende vilje til å betale bidrag gjennom mange år, og dette har fortsatt selv etter den betingete dommen, heter det blant annet.

Mannen fortalte at han sliter med et alkoholproblem og at pengene er blitt spilt bort. Retten synes ikke noen av delene er formildende og viser blant annet til at mannen har en god inntekt.