Til tross for at 35-åringen ble frikjent for voldtekt av den ene kvinnen, må han betale henne 100.000 kroner i erstatning.

Dommerne var uenige i om mannen burde dømmes. Flertallet mente at det ikke kunne utelukkes at samleiet i mannens leilighet skjedde frivillig. Mindretallet, den ene meddommeren, mente kvinnen utvilsomt var ute av stand til å motsette seg seksuell omgang.

Dermed ble 35-åringen frikjent for voldtekt. Han ble derimot dømt for å ha filmet kvinnen med mobilkamera uten hennes samtykke.

I retten nektet mannen for å ha voldtatt noen.

– Galt å filme

– Hun var i godt humør, ikke full. Det eneste jeg gjorde galt var å filme henne uten samtykke. Jeg skammer meg over det. Men jeg har aldri voldtatt noen. Jeg er ikke en sånn person, sa han.

Årsaken til at han må betale full erstatning selv om han ble frikjent for voldtekt, er at det er lavere beviskrav i sivile tvister enn i en straffesak.

«Retten finner at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har skaffet seg seksuell omgang med fornærmede i en situasjon hvor hun var ute av stand til å motsette seg det», heter det i dommen.

Dommerne mener altså at sannsynlighetsovervekten var stor nok til at mannen må betale erstatning, men ikke tilstrekkelig til å dømme ham for voldtekt.

Driver kampsport

Retten var også delt på det andre tiltalepunktet, som gjaldt voldtekt av en annen kvinne i mannens leilighet. Kvinnen, som driver med kampsport, var på nachspiel hos 35-åringen. Nachspielet utviklet seg etterhvert til lekeslåssing.

Den ene meddommeren mener 35-åringen kan ha kommet borti kvinnen på en måte som hun har misforstått som en seksuell handling. «Mindretallet bemerker også at fornærmede var trent i kampsport og fremstår som fysisk overlegen tiltalte, og det er vanskelig å skjønne hvordan han har klart å utføre handlingen med makt», heter det i dommen.

Flertallet av dommerne mener derimot lekeslåssingen utartet til et seksuelt overgrep. Dagen etter nachspielet støtte kvinnen på 35-åringen utenfor Logehaven. Hun varslet en politipatrulje som tilfeldigvis var på stedet, og mannen ble pågrepet.

35-åringen må betale kvinnen 50.000 kroner i erstatning. Han ble dømt til fengsel i ett og et halvt år.

Her blir 35-åringen pågrepet på Torgallmenningen. Nå er han dømt for å voldtatt kvinnen som pekte ham ut.
GORDON ANDERSEN (mms)