En mann i 50-årene er frikjent i Gulating lagmannsrett for å ha mishandlet sin kone — etter at han først ble funnet skyldig i Fjordane tingrett.

Retten delte seg på midten i vurderingen av den alvorlige tiltalen:

De fire fagdommerne i Gulating lagmannsrett frikjente mannen, mens lekdommerne mente han var skyldig.

Vant sin siste sak

Dermed vant forsvarer Walter Høivik sin siste sak før han blir dommer i nettopp Fjordane tingrett. Han mener at avgjørelsen hos sin nye arbeidsgiver var feil.

— Jeg er fornøyd med resultatet i lagmannsretten. Alle fagdommerne stemte for frifinnelse. Slik saken sto bevismessig, var det åpenbart riktig, sier Høivik til bt.no.

Skyldsspørsmålet ble endelig avgjort av lagmannsretten. En eventuell anke vil kun dreie seg om saksbehandling og lovanvendelse.

— Jeg tror ikke denne saken havner i Høyesterett, sier Høivik.

- Nektet mat

Fjordane tingrett ville at mannen skulle sitte halvannet år i fengsel. I tillegg ble han dømt til 65.000 kroner i oppreisningserstatning til eks-konen. Han ble funnet skyldig i flere tilfeller av vold og trusler.

Ved en anledning skulle han ha vridd fingrene hennes bak på ryggen, slik at hun fikk sår.

Han ble også dømt for ha presset henne mot en vegg slik at hun ble skadet. Han nektet henne å spise mat ved en anledning sommeren 2007, ifølge dommen.

For noen år siden skilte ekteparet lag etter å ha vært gift i nesten 20 år. Forholdet beskrives som greit frem til 2004. Både mannen og hans eks-kone forklarte seg i retten, i tillegg til datteren.

- Ikke mønster

Fagdommerne i Gulating mener imidlertid det ikke er godt nok bevist at mannen har mishandlet sin tidligere kone.

«Anken har leidd fram og den tiltalte vert i samsvar med fleirtalet sine røyster frifunnen i høve skuldingane i tiltalevedtaket og skadebotkrava. Domen er fastsett under dissens», heter det i kjennelsen.

Retten mener forholdet tidvis var preget av høylydt krangling, og finner bevist at han truet sin tidligere kone to ganger, en gang i 2004 og en gang i 2007. Men det var ikke nok til en fellende dom:

«Valdsbruken og trugsmålet kan etter fleirtalet si vurdering ikkje seiast å vera ein del av eit gjennomgåande mønster der den tiltalte var valdeleg mot, truga, krenkte eller kontrollerte den krenkte og han må difor frifinnast i høve til tiltalevedtaket», skriver dommerne.

FORNØYD FORSVARER: Walter Høivik mener at dommen var «helt riktig». ARKIVFOTO: ØYSTEIN TORHEIM