En 34-åring er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i tre og et halvt år for å ha voldtatt en 14 år gammel jente. Det er ett år mer enn aktors påstand, skriver BA.no.

Han må også betale 287.000 kroner i erstatning.

I tingretten ble mannen dømt til fire år fengsel, en avgjørelse han anket.

Tiltalen omfattet også voldtekt av en 17-åring, samt seksuell omgang med en mindreårig. Juryen fant ham skyldig på to av tre punkter og frikjente mannen i saken med 17-åringen.

14-åringen anmeldte voldtekten først etter seks år da hun hørte at mannen skulle ha forgrepet seg på en annen. Lagmannsretten så ingen grunn til å legge vekt på at det hadde gått lang tid mellom ugjerningen og anmeldelsen.

De to ble kjent da mannen var sjåfør for jentens venninner. Han inviterte 14-åringen med seg hjem for å se film. I dommen heter det at hun skubbet han vekk flere ganger og ba ham slutte før voldtekten ble gjennomført.

I 2010 ble straffenivået hevet i voldtektssaker. Hadde overgrepet skjedd etter dette, ville trolig straffen blitt fengsel i opp mot fem år, heter det i dommen.