28-åringen provoserte etter hvert så mye både verbalt og fysisk at 25-åringen følte seg angrepet og slo ham ned.

28-åringen var maks uheldig da han falt og traff bakken med bakhodet først. Han fikk knusningsskader i hjernen og brudd på hjerneskallen, og ble liggende på sykehus i to uker.

Hjerneskaden har gjort 28-åringen 28% ufør.

Nå er 25-åringen i Gulating lagmannsrett dømt til betinget fengsel i 60 dager for svingslaget. Han må også ut med erstatning på totalt 205.000 kroner til 28-åringen for tapt arbeidsfortjeneste og tort og svie.

25-åringen ble opprinnelig frifunnet for vold i tingretten, men lagmannsretten mente at handlingen ikke kvalifiserte til bruk av nødvergeparagrafen.