Det var i august i fjor at moren og sønnen (41) havnet i en krangel på kjøkkenet i hennes hjem.

Sønnen ga moren et kraftig dytt, og den eldre kvinnen ramlet bakover mot veggen og et skap på kjøkkenet. Deretter falt hun på gulvet, mens hun tok seg for med hånden. Fallet endte med et brukket håndledd.

I politiavhør har 41-åringen erkjent at han dyttet moren.

Nå har Bergen tingrett dømt sønnen til 60 timers samfunnsstraff.

En av meddommerne mente utfallet av krangelen må kunne regnes som et hendelig uhell.

Flertallet av dommerne mener imidlertid sønnen kunne ha innsett at moren kunne bli skadet da han dyttet henne, selv om moren i retten forklarte at hun kan ha hatt en svakhet i håndleddet etter et tidligere fall.

Aktor i saken la ned påstand om at 41-åringen måtte dømmes for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter.

Retten er enig i at moren, fordi sønnen er langt større og sterkere, må ses på som en forsvarsløs person.

Men fordi det dreier seg om en enkeltstående episode, der sønnen har dyttet moren i irritasjon, mener dommerne det ikke foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.

41-åringen møtte ikke opp under rettssaken.