Den nå 21 år gamle mannen soner for tiden en dom på ti måneders fengsel for narko— og vinningsforbrytelser, samt er grovt ran fra en liten gutt.

Bergen tingrett utmålte en samlet dom i saken, og dømte mannen til 1 1/2 års fengsel, hvorav 10 måneder av straffen ble gjort ubetinget.

- Følte meg voksen nok

— Denne saken skulle aldri ha vært i retten, sa den 15 år gamle jenten til Bergens Tidende, da saken startet i Bergen tingrett denne uken.

— Jeg følte meg voksen nok, og har ikke hatt problemer med dette i etterkant, sa jenten til BT.

På Fantoft

Det straffbare forholdet fant sted på en hybel på Fantoft studentby 9. mars 2000. Jenten var på det tidspunktet bare 13 år, men hadde ved flere anledninger truffet tiltalte på Nesttun.

I dommen heter det blant annet at: "Retten legger i skjerpende retning vekt på at tiltalte var betydelig eldre enn fornærmede. Det er imidlertid helt på det rene at samleiet var frivillig fra fornærmedes side, og det er intet i bevisførselen som tilsier at hun ble utsatt for noen form for press."

Den tiltalte 21-åringen erkjente straffeskyld, men hevdet at han ikke var klar over at fornærmede var såpass ung.