Natt til 25. august i 2012 kolliderte en åpen RIB-båt i en fjellvegg ved Tarlevika i Sund.

En av passasjerene, Line Bruvik (44) fra Bergen, ble kastet ut av båten etter kollisjonen. Hun døde av skadene senere samme dag.

Ektemannen hennes (50), som førte båten, ble i fjor høst tiltalt for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 239.

I mai i år møtte han til rettssak i Nordhordland tingrett. Der nektet han straffskyld.

Dette er først og fremst en tragisk ulykke

Elisabeth Deinboll, aktor

— Jeg var trygg på at jeg var langt utenfor land, og at jeg om en stund skulle svinge inn mot sundet vi skulle til. Jeg så ikke noe av fjellet før det smalt. I samme øyeblikk som vi gikk på, ble jeg for første gang oppmerksom på at noe var galt og trakk av gassen, sa tiltalte i sin forklaring for retten.

Med at «noe var galt», siktet han da til at han ikke så lysene fra en campingplass på land. Det var det neste landemerket han så etter.

— Jeg har vært i dette området tusenvis av ganger. Jeg følte meg trygg på at jeg kunne gå uten fare for kollisjon, og følte jeg hadde kontroll med landformasjonene. Lysene fra campingvognene er en stor lyskilde, og jeg så etter dem. Dessverre fortsatte jeg å kjøre 200 meter for langt, sa 50-åringen.

- Kunne medføre en dødsulykke

Men i en enstemmig dom er båtføreren nå dømt. Straffen er satt til 90 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Dette er og har vært en svært tung sak for ham

Torbjørn Kolås Sognefest, forsvarer

I dommen fra tingretten heter det blant annet at det, etter rettens syn, må «bebreides tiltalte som klart uaktsomt at han etter å ha passert det siste sikre navigasjonspunktet, uten å ha sett lysene fra campingen, som han av erfaring vet skal komme like etter, med stor fart i mørket i et område han visste det var korte avstander til land, unnlot å benytte de navigasjonshjelpemidler som var om bord».

Og videre: «Under nevnte omstendigheter valgte tiltalte i stedet å fortsette med samme fart i omtrent 30 sekunder uten å ha et eneste navigasjonspunkt foran seg.»

— Tiltalte, som var svært godt kjent i området, burde innsett muligheten for at det å fortsette i samme fart uten å undersøke båtens posisjon, kunne medføre en dødsulykke, heter det helt mot slutten av den 18 sider lange dommen.

Aktor: - Tragisk ulykke

— Vi har fått medhold både i synspunktene våre på straffeansvar og den konkrete straffeutmålingen. Jeg tror jeg nøyer meg med å konstatere det, sier statsadvokat Elisabeth Deinboll. Hun var aktor i straffesaken.

— Som jeg har sagt hele tiden, er dette først og fremst en tragisk ulykke.

Den dømte 50-åringens forsvarer, advokat Torbjørn Kolås Sognefest, sier de nå vil vurdere om dommen skal ankes.

— Min klient er uenig i avgjørelsen. Når han nå skal vurdere en anke, og det vil bli avgjort snart, må han også vektlegge hensynet til familien og sitt eget ønske om å legge saken og ulykken bak seg, sier Sognefest.

— Det ligger i sakens natur at dette er og har vært en svært tung sak for ham.

KRAFTIG SAMMENSTØT: Slik så båten ut etter kollisjonen med fjellveggen. Båtførerens kone ble kastet ut av båten. Hun døde senere samme dag av skadene hun pådro seg.