26. september 2011 omkom bergenseren Vidar Høgholm da varebilen han kjørte kolliderte med et vogntog i Hyvingstunnelen på E16 mellom Dale og Evanger.

Nå er den polske lastebilsjåføren dømt for uaktsom kjøring, skriver Bergensavisen (BA).

«Mildere straff»

Mannen fra Polen ble imidlertid ikke tiltalt for uaktsomt drap, da påtalemyndigheten mente ikke å kunne bevise grov uaktsomhet.

Straffen ble også mildere på grunn av at det har tatt flere år å få saken opp for retten, ifølge avisen.

40-åringen ble dømt til 24 dagers betinget fengsel. Han ble frikjent for krav om å betale oppreisning til de etterlatte.

Svært glatt veibane

Ulykken skjedde da vogntoget som var på vei mot Bergen, mistet veigrepet omtrent én kilometer inne i tunnelen. Dette medførte skrens og saksing av vogntoget, som kom over i motgående kjørefelt med fronten først.

Aktor mente at sjåføren forverret situasjonen ved å bremse.

I etterkant startet Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) en undersøkelse av ulykken. I samme tunnel fant også en lignende ulykke sted bare en måned tidligere.

SHT konkluderer i sin rapport med at friksjonen i veibanen i tunnelen vart svært lav.

Vanskelig å oppdage

«Friksjonsmålingene viste verdier ned mot µ = 0,2 inne i flere av tunnelene, inkludert Hyvingstunnelen. Dette er langt lavere enn Statens vegvesens eget krav,» skriver Havarikommisjonen i rapporten.

ULYKKE: E16 var sperret etter dødsulykken i Hyvingstunnelen.
ARNE HOFSETH (ARKIV)

De konstaterer også at lav friksjon er vanskelig å oppdage for trafikanter, særlig i sommerhalvåret, og mener det ikke ble varslet godt nok om hvor glatt det faktisk var.«Etter friksjonsmålingene sommeren 2011 ble det bestilt fresing av dekket, og i mellomtiden ble det iverksatt kompenserende tiltak i form av strekningsvise fareskilt som varslet om glatt veibane ved nedbør. Etter SHTs vurdering ga denne varslingen ikke tilstrekkelig informasjon til trafikantene om de vanskelige friksjonsforholdene inne i tunnelen ved våt vegbane.»

Bedre rutiner

Statens vegvesen får i rapporten kritikk for å ikke ha gjennomført risikovurdering av de tiltakene som ble gjort både etter målinger der man fikk vite hvor glatt det var, og etter den lignende ulykken skjedde på sensommeren, 2011. Havarikommisjonen råder derfor Statens vegvesen til å etablere rutiner for å sikre bedre oppfølging av veidekker med lav friksjon, og til å vurdere risiko når de iverksetter tiltak for å øke trafikksikkerheten.

Holdt høy fart

Det var imidlertid ikke bare glatt vei som førte til ulykken. Havarikommisjonen peker også i rapporten på at fartsskiveren til vogntoget viste at føreren holdt en hastighet på om lag 89 km/t gjennom store deler av tunnelen før ulykken inntraff. Fartsgrensen i tunnelen var på ulykkestidspunktet 70 km/t.

«SHT mener at hastigheten i kombinasjon med den lave friksjonen ikke ga tilstrekkelig sikkerhetsmargin, og var de viktigste årsaksfaktorene til at ulykken skjedde,» heter det i rapporten.

VARSLET: Ved inngangen til Hyvingstunnelen var det satt opp varselskilt om at det kunne være glatt ved våt veibane. Dette var likevel ikke godt nok, mener Havarikommisjonen.
ARNE HOFSETH (ARKIV)