Kvinnen hevet arbeidsledighetstrygd, samtidig som hun hadde arbeid som pleieassistent. I løpet av drøye to år fikk hun utbetalt 137.000 kroner for mye i trygd.

Hun tilstod uten forbehold da saken kom opp for Nordhordland tingrett, og ble dømt til samfunnsstraff i 70 timer, subsidiært 35 dagers fengsel.

Kvinnen ble også dømt til å betale tilbake 109.000 kroner.