I perioden fra 1998 til 2006 fikk mannen utbetalt uføretrygd på til sammen 854.151 kroner. Samtidig som han mottok trygd, arbeidet han for flere firmaer. Pengene han tjente, fortalte han aldri trygdemyndighetene om.

Seks måneder i fengsel

Den 57 år gamle mannen ble i Nordhordland tingrett dømt til seks måneder i fengsel, og må betale en bot på 15.000 kroner.

Mannen ble også dømt for overtredelse av regnskapsloven, merverdiavgiftsloven og likningsloven.

Først etter åtte år fikk trygdeetaten opplysninger om at mannen hadde arbeidsinntekt, og skattemyndighetene ble varslet. Etter nærmere undersøkelser ble mannen anmeldt til politiet.

Tidligere dømt

Mannen har drevet egen virksomhet i en årrekke, men har ikke ført regnskap. Han skal ha oppgitt uriktige opplysninger til ligningsmyndighetene med hensikt om å skaffe seg skattefordeler.

I retten erkjente mannen seg delvis skyldig, og forklarte at en vanskelig livssituasjon var årsaken til handlingene.

Mannen er også tidligere dømt for økonomiske forbrytelser.