Flere personer fra det offentlige som kjenner til familien, forklarte i retten at foreldrene var svært redde for sin voldelige og aggressive sønn.

Hentet kjøkkenkniv

Ved en anledning forlangte gutten å få penger av sin far fordi gutten ikke hadde fått utbetalt sosialpengene sine. Da faren ikke ville gi ham penger gikk gutten løs på ham med et støvsugerrør.

Han sparket og slo faren, og hentet en kjøkkenkniv, en syl og en knipetang som han truet faren med. Han truet med å stikke ut øynene på sin far. Da guttens mor kom til, la sønnen henne i gulvet, og spente belter og tau rundt morens ankler, knær og hender. Moren gråt, og faren ba sønnen om å slippe henne løs. Sønnen satte seg isteden ned for å se på TV.

Omfattende misbruk

Bergen tingrett fikk innsyn i en trist familiehistorie da saken mot 19-åringen kom opp. Gutten var aktiv fotballspiller til han var 17 år, men da han begynte på yrkesskolen kom han inn i et dårlig miljø og utviklet raskt et svært omfattende rusmisbruk.

Foreldrene har også rusproblemer, og det var hyppige konflikter i hjemmet fordi sønnen ville ha penger til rus. Politiet rykket ut til familien en rekke ganger på grunn av husbråk.

En politimann engasjerte seg og besøkte familien nesten daglig for å hjelpe dem, og en stund bedret situasjonen seg. I januar 2000 varslet imidlertid flere naboer om at sønnen igjen slo og truet foreldrene, og at kriminelle vanket i hjemmet svært ofte.

Retten fant det bevist at 19-åringen i ett år terroriserte sine foreldre med slag, spark og trusler. Gutten ble dømt til ett års fengsel, som fellesstraff med hans forrige dom. I tillegg må han erstatte en vindusrute på 7-Eleven som han sparket inn i raseri da han ble tatt for å stjele cider.