Ifølge Nordhordland tingrett har trebarnsfaren i 30-årene misbrukt tillitsforholdet til jenten.

Han er nå dømt til fengsel i syv måneder for gjentatte overgrep mot jenten, og må også betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til henne.

Mannen har tilstått å ha hatt gjentatte samleier med jenten. Han skal ha lagt press på henne for å unngå at hun fortalte andre om overgrepene.

I skjerpende retning legger retten vekt på at mannen hadde kjent jenten helt siden hun var 13-14 år gammel, og at han var klar over at hun var i en vanskelig livssituasjon.