I tillegg må han betale offeret 50.000 kroner i oppreisningserstatning.

Retten har ikke festet lit til tiltaltes forklaring, men stoler fullt og helt på forklaringen til offeret.

Flere ganger hadde pleieren og pasienten sex, både mens kvinnen var på permisjon fra sykehuset og i en periode mellom to innleggelser. Kvinnen fortalte i retten at hun følte seg presset til sex og ikke torde si nei.

Pleieren nektet først for at de to hadde hatt seksuell kontakt, men endret etter hvert forklaring sa at de to var forelsket i hverandre.

DØMT: Her Tinghuset i Bergen ble mannen dømt til fengsel.
BERGENS TIDENDE