De to 25 år gamle mennene hevdet de trodde jenten var 16 år, men ble ikke trodd i Midhordland tingrett.

Begge ble dømt til 90 dagers fengsel. 60 dager må sones, samt at de hver for seg må betale jenten 20.000 kroner i oppreisning.

Retten velger å legge mindre vekt på at jenten frivillig var med på å ha sex med de to mennene, og at hun til en viss grad var initiativtaker. Dommeren mener det er mennenes ansvar å forsikre seg om at jenten var gammel nok. Selv om jenten kjøpte røyk, beviser ikke det at hun er 16 år gammel, slik de to tiltalte trodde.

Jenten har i ettertid fått store problemer, og går jevnlig til behandling. Hun mistet ett års skolegang og utviklet selvmordstanker. Ansvaret plasserer retten på de to 25 år gamle kameratene. Det er ikke klart om de anker dommen.