Aktor la i tillegg ned påstand om at han skulle betala 70.000 kroner i oppreising til den fornærma, men retten fann 50.000 kroner passande.

Retten la vekt på «kor grov handlinga objektivt sett er, og dei plagene fornærma har fått som fylje av handlinga».