De to møttes på en fest hjemme hos tiltalte i en av Bergens nabokommuner. Begge drakk alkohol og ble beruset. Senere på kvelden kom de i snakk på kjøkkenet og hadde deretter sex med hverandre.

29-åringen hevdet i retten at han ikke husket hva som hadde skjedd og at han ikke visste at jenten var under 16 år.

Nordhordland tingrett mener mannen opptrådte uaktsomt og burde spurt 14-åringen om alderen hennes.

29-åringen må i tillegg til fengselsstraffen betale saksomkostninger på 3000 kroner.