De to var kjærester, og jenten ble ikke tvunget til å ha samleie med mannen.

Ifølge dommen fra Midhordland tingrett introduserte mannen den unge jenten for et kriminelt og rupreget miljø. Dette ble vektlagt i skjerpende retning. I tillegg til fengselsstraffen må 25-åringen også betale 15.000 kroner i erstatning til jenten.