DAG IDAR TRYGGESTAD og ROY HILMAR SVENDSEN

Han er også dømt for å ha forsøkt å drepe Hanne Kristines tante, Trude Eriksen.

Den enstemmige dommen er i samsvar med aktor, førstestatsadvokat Walter Wangbergs påstand.

Jabr er i tillegg dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til Trude Eriksen. Til Hanne Kristines far, Reidar Olsen, må han ut med 120.000 kroner.

Jabr må også betale 320.000 kroner i oppreisning til sin egen datter, som han har påført alvorlige livsvarige skader. Leger har slått fast at det vesle barnet er minst 40 prosent invalid.

Retten har funnet det bevist at Yasin Jabr kjørte over Hanne Kristine Olsen minst to ganger etter påkjørselen.

Retten slår fast at tiltalte hadde bestemt seg for å drepe senest da han gikk ut av leiligheten. Han handlet resolutt og målrettet.

Retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter.

— Tidsbegrenset straff er ikke nok for å verne samfunnet. Han fremstår som farlig for kvinner han får et nært forhold til, heter det i dommen.

DØMT: Yasin Jabr.
FOTO: PRIVAT