Tidlig på morgenen 20. mai 2007 var den fornærmede var på en privat fest i Bergen. De to tiltalte, en 28-åring og en 36-åring, kom til festen.

Der ble det utvekslet slag mellom den fornærmede og 36-åringen. 36-åringen erkjenner å ha slått den fornærmede i ansiktet.

Knipetang 36-åringen skal også ha benyttet en rørtang til å ta knipetak rundt den fornærmedes venstre lillefinger. Han skal deretter ha vridd tangen i flere retninger slik at den fornærmede ble påført betydelige smerter.

36-åringen erkjenner å ha brukt tangen på den fornærmede.

«Stygg mot gamle damer»

Det er ulike forklaringer på hvorfor volden skjedde. Det skal ha vært diskusjoner om en voldtektsanklage mot den fornærmedes tvillingbror. Den fornærmede sier grunnen var at han hadde vært «stygg med unger og gamle damer».

36-åringen ble også dømt for heleri og for ha kjørt uten førerkort. Han ble frifunnet for andre forhold som blant annet trusler, frihetsberøvelse, heleri og besittelse av amfetamin. Tiltalte slipper å betale både saksomkostninger og oppreisning. 36-åringen er tidligere straffedømt 26 ganger.

Den 28-årige tiltalte ble frifunnet for frihetsberøvelse, trusler og legemsfornærmelse.